Poliisi – kaikkien aikojen turvaaja

Kirjoitukset

Poliisin 200-juhlavuoden tunnuslause on ”kaikkien aikojen turvaaja”. Se kertoo hyvin, mistä poliisin työssä on kysymys. Turvallisuus muuttuu ajassa ja poliisin on muututtava sen mukana. Samalla lause muistuttaa, että turvallisuus kuuluu meille kaikille ja kaikkina vuorokauden aikoina.

Poliisi nautti kansalaisten keskuudessa suurta luottamusta. Poliisibarometriin vastanneista 96 prosenttia luottaa poliisiin melko tai erittäin paljon. Tämä on erinomainen tulos, koska luottamus on saavutettu niukoilla resursseilla ja haastavissa olosuhteissa.

Tilastot kertovat lukemattomista kohtaamisista ja tehtävistä, jotka poliisi organisaationa on hoitanut.
Poliisi kohtaa aina ihmisen ihmisenä näillä tuhansilla tehtävillään – ja sitä kautta luottamus ansaitaan.

Poliisi tekee hyvää tulosta kaikkina aikoina ja kaikilla rintamilla. Apu saapuu nopeasti paikalle, rikosten selvitystaso on hyvä ja lupamenettelyt ovat kehittyneet.

Poliisi on pystynyt estämään ennalta monta vaarallista tilannetta. Kaikkia suunnitelmia ei kuitenkaan pystytä paljastamaan eikä kaikkia tilanteita ennalta estämään. Tästä johtuen poliisin työ on haastavaa ja vaarallista. Poliisi joutuu meitä kaikkia puolustaessaan kohtaamaan myös vaaroja.

Tulevaisuudessakin tarvitsemme poliisin, joka elää ajassa ja muuntautuu sen mukana. Sen varmistaaksemme tarvitsemme uusia työskentelytapoja, parempaa tietojen kulkua ja yhteistyötä eri sektorien viranomaisten, mutta myös kansalaisten kanssa.

Lainsäädännön pitää mahdollistaa viranomaisille työssä onnistuminen. Parhaillaan on meneillään erittäin laajoja lainsäädäntöhankkeita, joilla varmistetaan viranomaisille toimivaltuudet sisäisen turvallisuuden ylläpitämiseen.

Hyvään työhön tarvitaan myös taloudellisia resursseja. Siksi olenkin hyvilläni, että hallitus päätti esityksestäni lisätä ensi vuoden talousarvioesitykseen 10 miljoonan euron lisärahoituksen poliisille.

Rahoituksesta 8,5 miljoonaa kohdistuu poliisille ja 1,5 miljoonaa Suojelupoliisille. Rahoituksen lisääminen varmistaa sen, että mm. 200 nyt määräaikaista poliisia voidaan pitää töissä myös ensi vuonna. Käytännössä siis kaikki Suomen poliisimiehet ja –naiset pidetään töissä.

Määrärahapäätös on tärkeä signaali sisäisen turvallisuuden tärkeydestä. Suomi on vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ja määrärahoja joudutaan leikkaamaan lähes kaikilla hallinnonaloilla. Nyt tehtävät ja aiemmin tehdyt päätökset osoittavat, että sisäinen turvallisuus on hallituksen toiminnan prioriteetti.

Nyt sovittua lisämäärärahaa suunnataan muun muassa väkivaltaisen ekstremismin, ääriliikkeiden laittoman toiminnan ja vihapuheen ennalta ehkäisemiseen ja tutkintaan sekä terrorismin torjunnan tehostamiseen. Lisäksi resurssilla parannetaan poliisin suorituskykyä, vahvistetaan nettipoliisitoimintaa sekä väkivaltaisiin ääriliikkeisiin liittyvää tutkintaa ja seurantaa.

Toivotan hyvää juhlavuotta poliisille. Kiitos työstänne. Teidän harteillanne lepää paljon toivoa Suomen turvallisuudesta. Hienosti sen vastuun olette kantaneet.

Paula Risikko
sisäministeri

(Julkaistu: Pohjalainen, 27.11.2016)

Scroll