Sotepalvelujen valinnanvapaus lisääntyy

Kirjoitukset

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi virkamiesesityksen sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapausmallista lokakuussa.

Palvelujen käyttäjille sote-uudistuksen pitää näkyä ennen kaikkea siinä, että laadukkaiden palveluiden saatavuus helpottuu. Perustelu uudistuksen käynnistykselle olivat ongelmat erityisesti terveyskeskuspalvelujen saatavuudesta.

Yksi keino lisätä palvelujen saatavuutta on hyödyntää monipuolisemmin palvelujen tuottajia ja lisätä palvelujen käyttäjän valinnanvapautta.

Valinnanvapautta sote-palveluissa on toki jo tälläkin hetkellä, sillä voimme valita minkä tahansa terveyskeskuksen tai sairaalan Suomessa. Nyt tarkoitus on lisätä valinnanvapauden piiriin myös yksityisiä ja järjestöjen tuottamia palveluja.

Valinnanvapautta toivotaan palvelujen käyttäjien keskuudessa runsaasti ja sitä edellyttää myös EU:n potilasliikkuvuusdirektiivi. Monissa muissa maissa valinnanvapauden suhteen ollaankin jo Suomea pidemmällä.

Virkamiesesitys oli hyvä pohja jatkotyölle. Tärkeää on määritellä missä ”kohtaa” hoito- tai palveluprosessiaan ihminen pääsee valitsemaan ja mitä palveluja hän pääsee valitsemaan. Hallitus on aikaisemmin sopinut, että valinnanvapaus on pääsääntö perustason- ja soveltuvin osin erityistason palveluissa.

Tärkeää on varmistaa se, että valinnanvapaus kohdistuu palvelukokonaisuuksiin ja ulottuu myös sosiaalipalveluihin.

Se tiedetään jo nyt, että palvelusetelistä tulee asiakasseteli ja sen käyttö laajenee. Mm. sen avulla pienetkin yritykset pääsevät mukaan.

Jatkotyössä paneudutaan myös tiedon saatavuuteen ja läpinäkyvyyteen. Voidakseen tehdä valintoja, palvelujen käyttäjä tarvitsee tietoa mm. palveluiden laadusta. Päättäjät tarvitsevat tietoa kaikista kustannuksista.

Valinnanvapaus on olennainen osa tulevaisuuden sote-palveluja. Sen varmistaminen tulee suunnitella ja toteuttaa hyvin. Valinnanvapaus ei ole itsetarkoitus, vaan keino lisätä terveyttä ja hyvinvointia.

Kiitos yhteistyötä ja turvallista joulua!

(Julkaistu: Sydän-lehti 5/16 14.11.2016)

Scroll