Päivystyspalveluita ja valinnanvapautta kehitetään

Kirjoitukset

Viime torstaina hyväksyttiin valtioneuvoston istunnossa hallituksen esitys päivystyssairaaloista. Hallitus ei muuttanut aikaisemmin tekemäänsä päätöstä sairaaloiden lukumäärästä, mutta Vaasan keskussairaalan näkökulmasta on erittäin hyvä, että lakiesitykseen on saatu lisäys:

”Sen lisäksi, mitä 3 momentissa laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksiköistä säädetään, sairaanhoitopiirin erityisvastuualueella tulee aina olla oikeus järjestämissopimuksen nojalla sopia, että sen alueella toimivan sairaanhoitopiirin keskussairaalan yhteydessä toimivalle yhteispäivystyksen yksikölle voidaan muodostaa sen laajuinen ja toiminnallisesti monipuolinen päivystyksen yksikkö, jota palvelujen saavutettavuus, päivystyspisteiden väliset etäisyydet ja sairaanhoitopiirin väestön kielellisten oikeuksien toteuttaminen edellyttävät.”

Tämä mahdollistaa sen, että Varsinais-Suomen erityisvastuualueella, johon Vaasan sairaanhoitopiiri kuulu, voidaan sopia tarvittavien päivystyspalveluiden tuottamisesta Vaasan keskussairaalassa.

Tämä on suuri mahdollisuus Vaasalle. Sen avulla pystytään varmistamaan, että maakunnassa säilyvät monipuoliset päivystyspalvelut.

Seuraava vaikuttamisen paikka on erikoissairaanhoidon keskittämisasetus, joka tulee ensi vuonna. Kirurgisia palveluja tarvitsee kaikkien alueiden väestö. Myös laadukas päivystys edellyttää kirurgista osaamista ja toimintaa.

Menneellä viikolla käynnistyi myös valinnanvapausmallin rakentaminen lokakuussa julkaistun virkamiesesityksen pohjalta.

Sote-uudistuksen tavoitteena on laadukkaiden palveluiden saatavuuden helpottaminen. Yksi keino lisätä palvelujen saatavuutta on hyödyntää monipuolisemmin palvelujen tuottajia ja lisätä palvelujen käyttäjän valinnanvapautta.

Valinnanvapautta sote-palveluissa on jo tälläkin hetkellä, sillä voimme valita minkä tahansa terveyskeskuksen tai sairaalan Suomessa. Nyt tarkoitus on lisätä valinnanvapauden piiriin myös yksityisiä ja järjestöjen tuottamia palveluja.

Valinnanvapautta toivotaan palvelujen käyttäjien keskuudessa runsaasti ja sitä edellyttää myös EU:n potilasliikkuvuusdirektiivi. Monissa muissa maissa valinnanvapauden suhteen ollaan Suomea pidemmällä.

Jatkotyössä on tärkeää määritellä missä ”kohtaa” hoito- tai palveluprosessia ihminen pääsee valitsemaan ja mitä palveluja hän pääsee valitsemaan. Hallitus on aikaisemmin sopinut, että valinnanvapaus on pääsääntö perustason- ja soveltuvin osin erityistason palveluissa.

Tärkeää on lisäksi varmistaa se, että valinnanvapaus kohdistuu palvelukokonaisuuksiin ja ulottuu myös sosiaalipalveluihin.

Se tiedetään jo nyt, että palvelusetelistä tulee asiakasseteli ja sen käyttö laajenee. Mm. sen avulla pienetkin yritykset pääsevät mukaan.

Jatkotyössä paneudutaan tiedon saatavuuteen ja läpinäkyvyyteen. Voidakseen tehdä valintoja palvelujen käyttäjä tarvitsee tietoa mm. palveluiden laadusta. Päättäjät tarvitsevat tietoa kustannuksista.

Valinnanvapaus on olennainen osa tulevaisuuden sote-palveluja. Sen varmistaminen tulee suunnitella ja toteuttaa hyvin. Valinnanvapaus ei ole itsetarkoitus, vaan keino lisätä terveyttä ja hyvinvointia.

PAULA RISIKKO (kok.)

sisäministeri

Seinäjoki

(Julkaistu: Pohjalainen, 30.10.2016)

Scroll