Luonnon merkitys ihmisen terveydelle

Kirjoitukset

Luonnon merkitys ihmisen terveydelle

Viime vuonna, kun Sydänliiton roolista ja tehtävistä käytiin joukolla keskustelua, liiton jäsenet halusivat nostaa ihmisten henkisiin voimavaroihin, mielen hyvinvointiin ja jaksamiseen vaikuttamisen yhdeksi tärkeäksi tehtäväksi — terveyden edistämisen ja sairastuneen tukemisen rinnalle. Tuolloin sydänyhteisössä alkoi pohdinta muun muassa siitä, miten hyvään oloon ja sairautensa kanssa pärjäämiseen voi vaikuttaa muillakin keinoilla — terveiden elintapojen lisäksi.

Yhdessä totesimme, että keinoja on monia. Yksi tällainen keino on luonnossa liikkuminen. Luonnon merkityksestä terveydelle on myös tutkittua tietoa.

Luonnonvarakeskuksen mukaan luonnossa oleskelu ja liikkuminen lisäävät ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Vaikutukset ilmenevät muun muassa verenpaineen alenemisena ja sydämen sykkeen tasoittumisena sekä lihasjännityksen vähenemisenä.

Toki meillä kaikilla on omakohtaisiakin kokemuksia siitä, miten luonto auttaa palautumaan stressistä ja unohtamaan arjen huolet. Viikonloppuisin minäkin suuntaan kotimme takana oleville kallioille ja metsään koirien kanssa virkistäytymään ja voimaantumaan.

Lähes kaikki suomalaiset harrastavat ulkoilua jonkin verran. Ulkoilututkimuksen mukaan suomalainen ulkoilee keskimäärin 2–3 kertaa viikossa. Ulkoilun taustalla on tarve liikkua, halu rentoutua luonnossa ja kokea luonnon läheisyyttä. On hienoa, että Suomessa on niin paljon kaunista ja puhdasta luontoa ihmistä lähellä.

Japanissa on tutkittu paljon erityisesti metsän merkitystä terveydelle. Siellä tutkimuksissa käytettyjä metsiä on sertifioitu terveysmetsiksi, metsien käytön edistämiseksi on koulutettu metsäterapeutteja ja luotu erityisiä metsäkylpyohjelmia. Metsäkylpyohjelmissa koulutetut terveysmetsäoppaat ohjaavat ihmisiä metsäkävelyille.

Luontoa juhlitaan Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi myös liputtamalla. Tänä vuonna vakiintuneiden liputuspäivien lisäksi suositellemme liputusta sisäministeriöstä myös Suomen luonnon päivänä 26.8.

Nostetaan kaikki tuolloin liput salkoon terveyttä edistävän luonnon kunniaksi.

Paula Risikko

(Julkaistu: Sydän-lehti 15.5.2017)

Scroll