Pelastustoimi omaan liikelaitokseen

Kirjoitukset

Pelastustoimi omaan liikelaitokseen

Parhaillaan on menossa iso sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus sekä maakuntauudistus. Eduskunnassa käsitellään samaan aikaan myös pelastustoimen uudistusta.

Pelastustoimen uudistuksella tavoitellaan tehokkaampaa ja taloudellisempaa järjestelmää, jossa pystytään varautumaan myös harvinaisiin suuronnettomuuksiin tai luonnonkatastrofeihin koko maassa.

Nämä tavoitteet voidaan saavuttaa 18 maakunnan järjestelmässä, kun valtion ohjausrooli on tarpeeksi vahva.

Haluamme myös varmistaa pelastustoimen resurssien tehokkaan käytön niin, että pelastustoimen toimintavalmius ei heikkene, vaan laadukas pelastustoimi säilyy koko maassa.

On lisäksi tärkeää säilyttää pelastustoimen mahdollisuudet tehdä yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa.

Kansalaisen näkökulmasta luvassa ei ole suuria muutoksia, vaan pelastustoimen lähipalvelut säilyvät pääasiassa ennallaan ja vähintään nykytasolla.

Tehokas pelastustoimen järjestelmä edellyttää hallinnollista selkeyttä maakunnissa. Vastuut on selkeästi määriteltävä.

Hallituksen linjausten mukaan palvelujen järjestäminen ja tuottaminen tulee erottaa toisistaan.

Tämä tarkoittaa liikelaitosrakennetta, jossa liikelaitos tuottaa palveluja ja maakunta toimii palvelujen järjestäjänä.

Maakuntauudistuksessa muodostetaan siis liikelaitoksia. Toiminnan sujuvuuden sekä rahoituksen ja palvelujen riittävyyden arvioinnin näkökulmasta on olennaista, että maakunnan liikelaitosrakenne on selkeä.

Pelastustoimen kehittämisen näkökulmasta on erittäin tärkeää, että pelastustoimi on maakunnan organisaatiossa omana liikelaitoksenaan.

Selkeä liikelaitosrakenne mahdollistaa maakunnan toiminnan tasapainoisen kehittämisen paremmin kuin malli, jossa useita ja tarpeiltaan erilaisia palveluja pyritään sijoittamaan samaan liikelaitokseen.

Oma liikelaitos mahdollistaa myös johtamisen ja hallinnon selkeyden ja on nykyisistä valtaosaltaan jo maakunnan kokoisista pelastustoimen liikelaitoksista saatujen kokemusten perusteella toimiva ratkaisu.

Ei myöskään se, että pelastustoimi tuottaa joillain alueilla myös ensihoidon palveluja, edellytä, että sosiaali- ja terveystoimi ja pelastustoimi olisi ko alueella sijoitettu samaan liikelaitokseen.

Selkeys tarkoittaa myös sitä, että maakunnan yhden liikelaitoksen tehtäväkenttä ei voi olla liian laaja.

Toiminnan kehittämisen kannalta on olennaista, että rahoitusta ja palvelutasoa tarkastellaan samassa yhteydessä. Jos pelastuslaitokset eivät toimi itsenäisinä liikelaitoksina, tällainen arviointi on lähes mahdotonta tehdä.

Pelastustoimen järjestelmän lisäksi sisäministeriön tehtävänä on sovittaa yhteen ja tukea maakuntien toimintaa yhteisen varautumisen tehtävissä.

Kun maakuntien pelastuslaitokset toimivat omissa liikelaitoksissaan, sisäministeriön pelastustoimen ohjaus ja yhteisen varautumisen yhteensovitus on suoraviivaista.

PAULA RISIKKO (kok.)

sisäministeri

Seinäjoki

(Julkaistu: Pohjalainen 11.6.2017)

Scroll