Turvallisuus sai lisärahaa myös budjettiriihessä

Kirjoitukset

Turvallisuus sai lisärahaa myös budjettiriihessä

Kevään puoliväliarvioinnissaan hallitus päätti ottaa turvallisuuden varmistamisen loppukauden painopisteekseen. Se näkyi myös kuluneella viikolla olleessa budjettiriihessä, jossa päätettiin tulevan vuoden määrärahoista.

Hallitus lisäsi määrärahoja poliisille ja suojelupoliisille sekä kevään kehysriihessä että nyt budjettiriihessä.

Yhteensä vuodelle 2018 poliisille on osoitettu 44 miljoonaa euroa ja suojelupoliisille 6 miljoonaa euroa lisämäärärahaa. Rajavartiolaitokselle osoitettiin jo kehysriihessä 7,9 miljoonaa euroa, millä summalla vahvistetaan erityisesti itärajan valvontaa.

Hallituskauden aikana on jo tehty sisäministeriön johdolla useita Suomen turvallisuutta parantavia toimia ja hallitus tehostaa edelleen myös terrorismin vastaista toimintaa. Terrorismin torjunnan toimenpideohjelman tavoitteena on varautua ja ehkäistä terroritekoja.

Turun toissaviikkoisten epäiltyjen terrorististen tekojen jälkeen turvallisuusviranomaiset ovat käyneet läpi niin jo tehtyjä toimia kuin sellaisia suunniteltuja toimenpiteitä, joiden toteuttaminen vaatii lisäresursseja.

Terrorismin torjunnan toimenpiteet on jaettu ennaltaehkäisemiseen, paljastamiseen, estämiseen, häiriötilanteiden hallintaan sekä lainsäädännöllisiin keinoihin. Hallituksen budjettiriihessä esittämät lisäresurssit käytetään näiden toimien toteuttamiseen.

Budjettiriihessä päätettiin osoittaa vielä 9 miljoonan euron lisämääräraha poliisin vaativien tilanteiden kaluston ja varusteiden lisäämiseen sekä operatiivisen suorituskyvyn ja kyberrikostorjunnan toimintakyvyn parantamiseen ja 0,5 miljoonaa euroa ennalta estävän toiminnan kehittämiseen.

Suojelupoliisin operatiivisen suorituskyvyn tehostamiseen osoitetaan 2,5 miljoonaa euroa. Lisäraha käytetään terrorismia ja ääriliikkeitä koskevan tiedon hankintaan, käsittelyyn ja analyysiin sekä saatuihin tietoihin perustuvaan toimintaan, kuten terrorismin kohdehenkilöiden valvontaan.

Viime vuosina seurattavien henkilöiden ja vierastaistelijoiden määrän nopeasta kasvusta aiheutuvat seurattavat uhkat ovat kasvaneet nopeammin kuin resurssit. Turvallisuusviranomaiset ovat viime vuosina varautuneet jo hyvin monin tavoin terrorismiin ja sen torjuntaan sekä niin kutsuttuun hybridivaikuttamiseen. Ne ovat olleet poliisin operatiivisen varautumisen painopisteitä viimeiset kaksi vuotta. Vielä suunnitteilla olevia toimia on nyt aikaistettu ja ne toteutetaan hallituksen esittämien lisäresurssien turvin.

Lisäksi kuluneella viikolla päätettiin, että turvallisuusviranomaisten toimintaedellytyksiä vahvistetaan lisäämällä resursseja hätäkeskuspäivystäjäkoulutukseen, mukaan lukien ruotsinkieliseen koulutukseen ja siviilikriisinhallintaan.

Hätäkeskuspäivystäjäkoulutus pystytään nyt aloittamaan suunnitelmien mukaan ensi syksynä Vaasassa. Tavoitteena on saada lisää kaksikielisiä hätäkeskuspäivystäjiä. Tämäkin lisää turvallisuutta.

Turvallisuus Suomessa ei synny ilman osaavia tekijöitä. Onneksi motivoituneita ja työlleen omistautuneita osaajia on, mutta tarvitaan rahaa heidän palkkaamisekseen.

Paula Risikko

 

(Julkaistu: Pohjalainen 3.9.2017)

Scroll