Eduskunta aloittaa talousarvion käsittelyn

Kirjoitukset
Eduskunta aloittaa talousarvion käsittelyn

 

Eduskunta palasi tällä viikolla takaisin remontoituun Eduskuntataloon. Komia on nyt vieläkin komiampi.

Syksyn istuntokausi käynnistyy perinteisesti ensi vuoden talousarvion käsittelyllä. Sisäministeriön sektorille on hyvää kerrottavaa.

Kevään kehysriihessä ja syksyn budjettiriihessä osoitettiin vuodelle 2018 poliisille yhteensä 44 miljoonaa euroa ja suojelupoliisille yhteensä 6 miljoonaa euroa lisämäärärahaa. Rajavartiolaitokselle osoitettiin kevään kehysriihessä vuodelle 2018 yhteensä 7,9 miljoonaa euroa, millä summalla vahvistetaan erityisesti itärajan valvontaa.

Hallituskauden aikana on jo tehty sisäministeriön johdolla useita Suomen turvallisuutta parantavia toimia ja hallitus tehostaa edelleen myös terrorismin vastaista toimintaa. Terrorismin torjunnan toimenpideohjelman tavoitteena on varautua ja ehkäistä terroritekoja.

Turun traagisten tekojen jälkeen turvallisuusviranomaiset ovat käyneet läpi niin jo tehtyjä toimia kuin sellaisia suunniteltuja toimenpiteitä, joiden toteuttaminen vaatii lisäresursseja.

Terrorismin torjunnan toimenpiteet on jaettu ennaltaehkäisemiseen, paljastamiseen, estämiseen, häiriötilanteiden hallintaan sekä lainsäädännöllisiin keinoihin. Hallituksen budjettiriihessä esittämät lisäresurssit käytetään näiden toimien toteuttamiseen.

Kuten alussa totesin, jo keväällä päätettiin lisätä resursseja, mutta syksyn budjettiriihessä vielä lisättiin osana kokonaisuutta 9 miljoonan euron lisämääräraha poliisin vaativien tilanteiden kaluston ja varusteiden lisäämiseen sekä operatiivisen suorituskyvyn ja kyberrikostorjunnan toimintakyvyn parantamiseen ja 0,5 miljoonaa euroa ennalta estävän toiminnan kehittämiseen.

Suojelupoliisin operatiivisen suorituskyvyn tehostamiseen osoitettiin syksyn riihessä 2,5 miljoonaa euroa. Lisäraha käytetään terrorismia ja ääriliikkeitä koskevan tiedon hankintaan, käsittelyyn ja analyysiin sekä saatuihin tietoihin perustuvaan toimintaan, kuten terrorismin kohdehenkilöiden valvontaan.

Viime vuosina seurattavien henkilöiden ja vierastaistelijoiden määrän nopeasta kasvusta aiheutuvat seurattavat uhkat ovat kasvaneet nopeammin kuin resurssit.

Turvallisuusviranomaiset ovat viime vuosina varautuneet jo hyvin monin tavoin terrorismiin ja sen torjuntaan sekä niin kutsuttuun hybridivaikuttamiseen. Ne ovat olleet poliisin operatiivisen varautumisen painopisteitä viimeiset kaksi vuotta. Vielä suunnitteilla olevia toimia on nyt aikaistettu ja ne toteutetaan hallituksen esittämien lisäresurssien turvin.

Budjettiriihessä päätettiin myös, että turvallisuusviranomaisten toimintaedellytyksiä vahvistetaan lisäämällä resursseja hätäkeskuspäivystäjäkoulutukseen, mukaan lukien ruotsinkieliseen koulutukseen ja siviilikriisinhallintaan. Siviilikriisinhallinta on Suomen yksi osaamisalueista, jota nyt voidaan vahvistaa.

Turvallisuus Suomessa ei synny ilman osaavia tekijöitä. Onneksi motivoituneita ja työlleen omistautuneita osaajia on, mutta tarvitaan rahaa heidän palkkaamisekseen.

Paula Risikko

 

(Julkaistu: 7.9.2017 Ilkka-lehti)

 

Scroll