Jaan nuorten huolen turvallisuudesta

Kirjoitukset

Jaan nuorten huolen turvallisuudesta

Turvallisuus on konkreettisia asioita, mutta myös tunne, johon vaikuttavat monet tekijät. Pelottaako – Nuoret ja turvallisuuden tulevaisuus -kirja (Limnell ja Rantapelkonen 2017) on tarpeellinen keskustelunavaus aiheeseen, joka koskettaa meitä kaikkia.

Nuoret määrittelevät turvallisuuden arkisten asioiden ja henkilökohtaisen elämän kautta.

Turvallisuus kumpuaa ensisijaisesti arjesta ja henkilökohtaisesta elämästä, jossa tärkeitä asioita ovat koti, perhe, terveys, taloudellinen tilanne ja työpaikka.

Oleellinen kysymys turvallisuuteen liittyen on nuorten mielestä se, miten Suomen sisäistä luottamusta pystytään vahvistamaan. Juuri niin – eripurainen yhteiskunta ja ihmisten keskinäisen luottamuksen puute murentaa turvallisuutta, joka on suomalaisen yhteiskunnan kivijalka.

Nuoret kokevat, että eriarvoistuminen on kasvamassa kaikkialla Suomessa ja tämä nähdään turvattomuutta lisäävänä tekijänä.

Tämä on asia, johon poliittisilla päättäjillä ja koko yhteiskunnalla tulee olla halua tuoda muutos.

Oman turvallisuuden kokemiselle on nuorten mielestä tärkeää ympäröivän yhteiskunnan vakaus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoisuus.

Valtiolla on nuorten mielestä tärkeä rooli kansalaisten turvallisuuden takaamisessa ja nuoret luottavat turvallisuusviranomaisten osaamiseen ja ammattitaitoon.

Kuten kirjassa todetaan, kun nuoret kokevat yhteiskunnan vakaaksi, voivat he luottavaisemmin suunnitella omaa tulevaisuuttaan. Tähän on jokaisella nuorella oltava mahdollisuus.

Yhteiskunnan sisäiset tekijät ovat nuorten mielestä suurempi uhka turvallisuudelle kuin ulkoa päin tulevat uhat.

Tämä viestii siitä, että vaikka ulkoiset uhat on otettava vakavasti ja niihin on syytä varautua, on meidän pidettävä katseemme myös yhteiskunnan sisäisessä kehityksessä. Polarisaatiota on ehkäistävä ja jo syntynyttä tilannetta ratkottava.

Nuorten ymmärrys turvallisuudesta ei ole uhkalähtöistä, vaan turvallisuus määrittyy ennen kaikkea oman lähipiirin kokemisesta turvalliseksi, ympäröivän yhteiskunnan oikeudenmukaisuudesta ja toimivuudesta sekä luottamuksesta turvallisuusviranomaisiin.

Tämän tulee heijastua entistä enemmän myös median ja meidän poliittisten päättäjien puheessa turvallisuudesta.

Valmistelemme sisäministeriössä sisäisen turvallisuuden strategiaa ja toimenpiteitä, jotka tulevat ohjaamaan viranomaisia ja päättäjiä kokonaisturvallisuuden tekemisessä.

Nuorten ajatukset turvallisuudesta hyödynnetään tässä työssä.

Maamme sisäisen turvallisuuden varmistamisen ydin on se, että turvallinen Suomi luodaan yhdessä.

Yhdessä on tämä maa rakennettu ja yhdessä se pidetään turvallisena.

Mikä sen parempi päätös itsenäisyyden juhlavuonna, jonka teemakin on ”yhdessä”.

 

(Julkaistu: Pohjalainen 1.10.2017)

Scroll