Tervehdys: Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 27.11.2017

Kirjoitukset

Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 27.11.2017

 

Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:llä on juhlan aika. Jo 20 vuotta järjestö on toiminut omaishoitajien ja heidän läheistensä puolesta, tukenut jaksamista ja edistänyt omaishoitajien asiaa. Lämmin kiitos työstänne!

Suuri kiitos kuuluu ennen kaikkea teille arvoisat omaishoitajat. Te omaishoitajat teette mittaamattoman arvokasta työtä läheistenne hyväksi. Omaishoito on usein sitä inhimillisintä hoitoa, sillä monelle koti on se rakkain paikka ja omat perheenjäsenet tuovat turvaa.

Hallitus on halunnut tukea omaishoitajien työtä. Omais- ja perhehoidon kehittämiseen on lisätty 75 miljoonaa euroa peruspalvelujen valtionosuuksiin. Tämän määrärahan avulla on voitu tehdä lakimuutoksia, jotka tukevat omaishoitajien jaksamista.

Oikeutta lakisääteiseen vapaaseen on laajennettu koskemaan kaikkia omaishoitosopimuksen tehneitä omaishoitajia. Lisäksi omaishoitajien valmennus ja koulutus lisättiin lakiin, kuten myös omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset.

Kaikki läheistään hoitavat eivät valitettavasti pääse omaishoidon tuen piiriin. Ilman omaishoidon sopimusta omaistaan hoitavien osalta tehtiin sosiaalihuoltolakiin muutos vuonna 2016, jonka mukaan omaishoidon tuen ulkopuolella olevat omaishoitajat voivat sitovassa ja vaativassa hoitotilanteessa saada vapaapäiviä sosiaalihuoltolain perusteella.

Myös hallituksen ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa” ‑kärkihankkeessa tavoitteena on kehittää iäkkäille sekä omais- ja perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat ja paremmin koordinoidut palvelut. Kärkihankkeessa kokeillaan omais- ja perhehoidon keskuksia sekä muistisairaiden, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ja vammaisten lasten omaishoidon malleja. Nämä kokeiluhankkeet ovat suuria maakunnallisia kokonaisuuksia, ja niihin osallistuu useita eri toimijoita, muun muassa kuntia ja järjestöjä.

Tärkeitä jaksamisen kannalta omat myös muun muassa kotiin tuotavat palvelut ja Kelan järjestämät kuntoutusjaksot omaishoitajille, jonne voi ottaa myös hoidettavan omaisen mukaan.

Nämä kaikki toimet eivät kuitenkaan riitä. Edelleen pitää jatkaa omaishoidon tuen kriteerien yhtenäistämistä yhdenvertaisuuden lisäämiseksi. Myös taloudellista tukea tarvitaan lisää tulevina vuosina, mikäli haluamme, että maassamme on omaishoitajia.

Järjestöjen rooli suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudessa on merkittävä. Esimerkiksi järjestöjen tarjoama vertaistoiminta tavoittaa satoja tuhansia suomalaisia vuosittain. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry on 20-vuotisen taipaleensa aikana ollut tärkeä tuki ja edunvalvoja omaishoitajille ja on sitä varmasti myös tulevaisuudessa. Haluan onnitella ja kiittää yhdistystänne 20 vuoden työstänne ja toivottaa menestystä tulevaan.

Toivon teille kaikille hyvää vointia sekä rauhallista joulunalusaikaa!

 

Paula Risikko

Sisäministeri

(Sisäministeri Paula Risikon tervehdys, Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n 20-vuotisjuhla, 27.11.2017)

Scroll