Ministeri Risikko: Sopimuspalokunnat turvaavat pelastustoimen palvelut koko Suomessa

Kirjoitukset

Ministeri Risikko: Sopimuspalokunnat turvaavat pelastustoimen palvelut koko Suomessa

– Pelastustoimen haasteena on turvata palvelut riittävän tasapuolisesti koko maassa. Sopimuspalokuntatoiminta ja sopimushenkilöstön käyttö on Suomen kaltaisessa harvaan asutussa maassa välttämätöntä tehokkaan pelastustoiminnan järjestämiseksi. Sopimuspalokuntien avulla pelastustoimen palvelut voidaan turvata tasapuolisesti maan kaikissa osissa, sisäministeri Paula Risikko sanoi Ylihärmän sopimuspalokunnan 100-vuotisjuhlassa 25. marraskuuta.

Pelastustoimi uudistuu osana maakuntauudistusta. Pelastustoimen järjestämisestä vastaavat vuodesta 2020 alkaen 18 maakuntaa, joilla on oma pelastuslaitos. Myös sopimuspalokuntatoiminnan edistäminen ja kehittäminen on tärkeässä osassa uudistuksessa.

– Sopimuspalokuntien kanssa tehdyt sopimukset siirtyvät vuoden 2020 alusta sellaisenaan maakunnille. Sopimuspalokuntien omistamat kalustot ja asemat jäävät niiden omistukseen. Viranomaisten tehtävä on edistää sopimuspalokuntien toimintaedellytyksiä niin, että niiden tuki on jatkossakin käytettävissä. Sopimuspalokuntatoiminta on erinomainen esimerkki viranomaisten ja vapaaehtoisten yhteistyöstä turvallisuuden takaamisessa.

Sopimuspalokuntalaisten koulutusjärjestelmää uudistetaan pelastustoimen uudistuksen yhteydessä. Tarkoitus on yhtenäistää koulutusta. Pelastusopiston rooli sopimuspalokuntalaisten opetussuunnitelman kehittämisessä ja kouluttajakoulutuksessa vahvistuu.

– Sopimuspalokuntalaiset ja heidän vahva osaamisensa ovat voimavara, josta meidän on pidettävä kiinni, ministeri Risikko painotti.

Maakuntauudistus tarkoittaa muutoksia myös maakuntien varautumiseen häiriötilanteisiin. Pelastustoimen tavoitteena on, että nimenomaan pelastustoimella on vahva rooli siviilivalmiuden yhteen sovittajana.

– Pelastustoimi voisi vastata siitä, että maakunnan alueella toimivien viranomaisten, järjestöjen, elinkeinoelämän ja kuntien varautuminen pelaa hyvin yhteen. Näin parannamme yhteiskunnan onnettomuus- ja häiriönsietokykyä.

Ministeri Risikko puhui lauantaina myös Päivä paloasemalla -tilaisuudessa Seinäjoen paloasemalla.

– Pelastustoimen uudistuksella varmistetaan se, että pelastustoimi on jatkossakin lähipalvelu. Pelastustoimella on suomalaisten vahva luottamus, joka on säilytettävä myös uudistuksen jälkeen,  ministeri Risikko totesi.

Lisätietoja

erityisavustaja Tiina Rytilä, p. 050 456 1031

Julkaistu: 25.11.2017

 

Scroll