Kansalaisaloitteet lisäävät mahdollisuuksia vaikuttaa

Kirjoitukset

Kansalaisaloitteet lisäävät mahdollisuuksia vaikuttaa

Kansalaisaloite on merkittävä demokratiainnovaatio. Kansalaisaloite näyttäisi muun muassa aktivoivan sellaisia ryhmiä, jotka ovat muutoin poliittisesti passiivisia.

Viime päivinä on keskusteltu, tarvitseeko kansalaisaloitekäytäntöä jotenkin muuttaa. Itse en näe tarvetta ainakaan allekirjoittajarajan nostolle. Jos jotain muutoksia tehdään, tulee niiden edelleen vahvistaa demokratian toteutumista.

Oikeusministeriö on viime syksynä arvioinut kansalaisaloitteiden menettelyä ja toimivuutta.

Ministeriön arviomuistion mukaan kansalaisaloitteen käyttöönotto on ollut onnistunut uudistus, eikä aloitemenettelyn keskeisissä periaatteissa ole tarvetta muutoksille.

Kansalaisaloitteiden muotoon tai aloitteiden kohdentumiseen lainsäädäntöasioihin ei ministeriön arvioinnin mukaan tarvitsisi tehdä muutoksia.

Niin ikään laissa säädetyt edellytykset kansalaisaloitteiden kannatusilmoitusten keräämiselle ja aloitteen kannattamiselle sekä kannatusilmoituksen lukumäärälle olisi perustelua säilyttää nykyisellään.

Sen sijaan yksityiskohtaisemmalla tasolla menettelyä voidaan oikeusministeriönkin arvion mukaan sujuvoittaa ja selkeyttää. Tällaisia kehittämiskohteita mielestäni olisi esimerkiksi se, ettei kansalaisaloite raukeaisi vaalikauden lopussa.

Myös Avoin ministeriö ry on esittänyt kehittämiskohteita kansalaisaloitejärjestelmään.

He ovat ehdottaneet muun muassa kansalaisaloitteen osallistuvampaa ja avoimempaa käsittelyä eduskunnassa sekä muita kansalaisten osallistumiskäytäntöjä.

Oikeusministeriön ja edellä mainitun yhdistyksen kehittämisehdotuksia käsittelemme eduskunnassa kevään aikana.

Laki kansalaisaloitteesta tuli voimaan 1.3.2012. Lain tavoitteena on edistää ja tukea vapaata kansalaistoimintaa sekä siten vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa, jossa eri väestöryhmät voivat aktiivisesti vaikuttaa.

Lain voimassaolon aikana on pantu vireille monia satoja kansalaisaloitetta, joista 22 (näistä 16 tällä vaalikaudella) on edennyt eduskunnan käsittelyyn.

Valiokuntakäsittelyssä on paraikaa kahdeksan aloitetta ja ainakin kaksi kansalaisaloitetta on lähiaikoina tulossa eduskuntaan.

Kansalaisten äänen kuulumisen ja vaikuttamiseen tarvitsemme myös uusia keinoja.

Mm. sähköisten viestintäkanavien parempaan hyödyntämistä on tarkoitus lisätä kevään aikana käynnistämällä puhemiehen kyselytunti netissä.

Paula Risikko

Eduskunnan puhemies (kok.)

Seinäjoki

(Julkaistu: Pohjalainen-lehti 18.03.2018)

Scroll