Kehysriihestä ratkaisuja ongelmiin

Kirjoitukset

Kehysriihestä ratkaisuja ongelmiin

Hallituksen kehysriihessä taklattiin kuluneella viikolla monia suomalaisen yhteiskunnan kipupisteitä.

Talouden näkymät ovat Suomessa paremmat kuin lähes kymmeneen vuoteen. Niin täällä meillä kuin globaalisti eletään vahvaa nousukautta. Tästä huolimatta tekoja ja uudistuksia on jatkettava.

Työllisyys, joka kulkee käsi kädessä talouden kanssa, on edelleen meillä alhainen suhteessa vertailumaihin. Toimeentulo-ongelmat ja niistä seuraava eriarvoisuus nakertavat hyvinvointiyhteiskuntaa. Muun muassa näihin kehysriihessä puututtiin.

Työ on parasta sosiaaliturvaa. Toimet työllisyyden parantamiseksi olivat yksi kehysriihen pääteemoista. Nyt lisättiin määrärahoja mm. työttömyysturvan aktiivimallin toimeenpanoon. Myös aktiivisuusehdon täyttävien palveluiden listaa täydennettiin. Lisäksi nuorten työttömien työllistämistä helpotettiin.
Vaikka Suomessa on tarjolla avoimia työpaikkoja, niihin ei aina löydy osaavaa työvoimaa. Kehysriihessä tätä nk. kohtaanto-ongelmaa ratkottiin panostamalla koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen. Oman opiskelu- ja koulutuspolun löytäminen on erittäin tärkeää varsinkin nuorelle ja sen avulla ehkäistään myös syrjäytymistä.

Polku alkaa varhaiskasvatuksesta. Siihen saadulla lisärahalla voidaan mm. pienentää ryhmäkokoja ja palkata lisähenkilöstöä nk. haasteellisilla alueilla toimivissa päiväkodeissa. Myös viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluja laajennetaan. Lisärahoituksen avulla voidaan niin ikään toteuttaa lukiouudistus.

Vaikeita taloudellisia tilanteita helpotetaan korottamalla vähimmäispäivärahoja, kuten sairauspäivärahaa, vanhempainpäivärahaa, kuntoutusrahaa ja erityishoitorahaa noin 80,50 eurolla kuukaudessa. Kaikkein pienituloisimpien eläkeläisten takuueläkkeen korottamiseen varattiin 10 miljoonaa euroa. Lääkekaton eli lääkkeiden vuosiomavastuurajan alentamiseen käytetään 5 milj. euroa. Edellä mainittu helpottaa paljon lääkkeitä käyttävien asemaa.
Myös viljelijöiden vaikea tilanne huomioitiin. Luonnonhaittakorvauksen rahoittamiseen varataan 10 miljoonaa euroa kertaluonteisesti ensi vuonna. On tärkeää, että viljelijät jaksavat ja pystyvät tuottamaan meille kaikille puhdasta, kotimaista ruokaa.

Turvallisuuttakin varmistettiin ja esimerkiksi poliisien määrä pysyy ensi vuonnakin nykyisessä noin 7 200 poliisin määrässä.
Koko sote- ja maakuntauudistuksen mullistavin muutos on valinnanvapaudessa. On hienoa, että hallitus päätti rahoittaa valinnanvapauspilotteja 200 milj. eurolla aiemmin päätetyn 100 milj. euron sijaan. Pilottien kautta tullaan vahvistamaan eri valinnanvapaustyökalujen käyttöä maakunnissa jo ennen kuin koko uudistus kokonaisuudessaan käynnistyy.

On murehdittu, miten mielenterveyspalvelut kehittyvät uudistuvassa sotessa. Olen tyytyväinen, että nyt päätettiin käynnistää myös mielenterveysohjelman laatiminen, jolla varmistetaan mielenterveyspalveluiden saatavuus uudessa sote-järjestelmässä.

Ei maailma vieläkään valmis ole, mutta kun miettii mistä taloudellisesta tilanteesta on jouduttu ponnistelemaan, on hienoa, että määrärahoja pystyttiin myös lisäämään.

Paula Risikko

(Julkaistu: Pohjalainen-lehti 15.04.2018)

Scroll