Tehdään yhdessä lapsi ja perheystävällinen Suomi

Kirjoitukset

Tehdään yhdessä lapsi ja perheystävällinen Suomi

Tilastokeskuksen tuoreimman väestöennusteen mukaan nuorten määrä uhkaa vähentyä huomattavasti syntyvyyden laskusta johtuen. Vauvoja syntyy Suomeen ennätyksellisen vähän. Maamme on joutunut alenevaan syntyvyyden kierteeseen.

Emme ole siinä yksin: melkein jokainen vauras länsimaa on havahtunut laskeviin syntyvyyslukuihin.

Yhä useampi nuori aikuinen ei uskalla tai halua saada omia lapsia. Vielä useampi lykkää päätöstä hyvin myöhäiseen elämänvaiheeseen. Tällöin lapsiluku voi jäädä pienemmäksi kuin oma unelma on.

Syitä on monia.

Syyskuun lopussa vietettiin kansallista Vauvan päivää. VauvaSuomi ry, vauvojen etujärjestö, järjesti tuolloin eduskunnassa keskustelutilaisuuden vauvaystävällisyyden lisäämiseksi.

Järjestön tavoitteena on maa, jossa jokainen ymmärtää ensimmäisten elinvuosien ja varhaisen vuorovaikutuksen tärkeyden ja on valmis edistämään lasten ja perheiden hyvinvointia.

Keskustelutilaisuudessa pohdittiin, miten pääsisimme yhteiskunnalliseen rytmiin, jossa vauvoja voisi saada ihmisille ja hedelmällisyydelle sopivaan aikaan ja muu yhteiskunta joustaisi, koska naisen hedelmällisyys ei jousta?

Mitä eduskunnassa ja muualla yhteiskunnassa voidaan asian eteen tehdä? Paljonkin.

Vankka perusta asialle luodaan talous- ja työllisyystilanteen kohentamisella.

Perhepalvelujen ja perhevapaiden kehittäminen niin, että ne joustavasti tukevat erilaisten elämäntilanteiden ja perhemuotojen vanhemmuutta, on sosiaaliturvan

ja hyvinvointipalvelujen kehittämisen keskeinen haaste.

Työelämää ja koulutusta/opiskelua on uudistettava niin, että jokainen työntekijän, yrittäjän tai opiskelijan lapsi on tervetullut.

Hyvä lapsiperhearki vaatii myös perheiden ja lasten tarpeista ja osallisuudesta lähtevän järjestötyön ja vapaaehtoistoiminnan jatkuvaa ylläpitoa ja kehittämistä.

Perheiden ja lasten turvallisen kasvun tueksi tarvitaan järjestöjen auttamistyötä kaikkien eri kanavien kautta: kasvotusten kohtaamisia, vertaistukea, puhelinpalvelua ja digitaalisia palveluja.

Toive vauvasta ja päätös, että vauva saa nyt tulla, on yksi suurimmista elämässä, ja se on syvästi henkilökohtainen.

Kun puhutaan vauvoista, on myös nöyrästi muistettava, että vauvoja ei hankita, vaan vauva on lahja.

Kaikki eivät löydä kumppania. Kaikki eivät voi saada omaa biologista lasta, vaikka mm. kehittyvät hedelmöityshoidot auttavat monia.

Onneksi lapsi voi tulla perheeseen monin tavoin, adoption myötä, sijaislapsena, tai puolison kautta bonuslapsena.

Meidän politiikan ja työelämän vaikuttajien tulee ottaa vastuu lainsäädännöstä ja muista toimista, jotka viestivät, että jokainen vauva on arvokas ja tervetullut tähän maahan.

Paula Risikko
eduskunnan puhemies

(Julkaistu: Pohjalainen-lehti 25.11.2018)

Scroll