Maanantai kuuluu kaikille – osallistu kampanjaan!

Kirjoitukset

Maanantai kuuluu kaikille – osallistu kampanjaan!

​Ihmisoikeuskeskuksella ja yhdenvertaisuusvaltuutetulla on meneillään ”Maanantai kuuluu kaikille”-kampanja, joka pyrkii edistämään vammaisten henkilöiden oikeutta työelämään.

Oikeus työhön kuuluu myös vammaisille henkilöille. Aivan liian suuri osa, jopa yli 80% työikäisistä vammaisista henkilöistä on työelämän ulkopuolella. Usein esimerkiksi liikunta-, näkö- tai kuulovamma tarkoittaa työttömyyttä tai eläkkeellä oloa.

Kuitenkin hyvin monet vammaiset ihmiset ovat päteviä, korkeasti koulutettuja sekä täysin työkykyisiä koulutuksensa mukaisiin tehtäviin. Tarmokkaiden tekijöiden täytyy päästä työn syrjään kiinni.

Työpaikalle vammaisen työntekijän mahdollisesti tarvitsemiin muutostöihin tai muuhun apuun on saatavilla valtion tukea esimerkiksi TE-palveluista, Kelasta tai kunnan vammaispalveluista.

Vammaisten henkilöiden työnteon fyysisten esteiden raivaamisen lisäksi tarvitsemme erityisesti asenteiden justeeraamista. Etenkään nuoria vammaisia henkilöidä ei pidä suin päin passittaa eläkkeelle vaan tehokkain keinoin tasoittaa heidän tietään työelämään.

Osallistu Sinäkin kampanjaan. Nyt tarvitaan tekoja!

Paula Risikko

(Julkaistu Puhemiehen Blogissa 12.11.2018)

Saatavissa: https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/puhemiehen_blogi_12112018.aspx

Scroll