Suomen naisten nousu yhteiskunnallisiksi vaikuttajiksi ainutlaatuista

Kirjoitukset

Seinäjoen Kokoomusnaisten 100-vuotisjuhlaseminaarissa 17.3.2019 Seinäjoella puhunut eduskunnan puhemies Paula Risikko muistutti, että Suomen naisten nousu yhteiskunnallisiksi vaikuttajiksi miesten rinnalle on ollut ainutlaatuista.

”On kuitenkin hyvä muistaa, että naisen asema ja oikeudet eivät ole annettuja, vaan saavutettu kovan työn tuloksena. Ja edelleen niiden eteen pitää tehdä työtä. Muun muassa tulevat eduskuntavaalit ovat mahdollisuus vaikuttaa naisen asemaan”, muistutti Risikko.

Suomi oli edelläkävijä maailmassa, kun vuonna 1906 tuli voimaan naisten yleinen ja yhtäläinen äänioikeus ja vaalikelpoisuus. Suomalaiset naiset nousevat monissa muissakin kansainvälisissä vertailuissa kärkipäähän.

Talouslehti The Economist julkaisi helmikuussa 2019 kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi vertailun, ns. ”lasikattoindeksin”. Se mittasi, missä maassa naisilla on parhaat mahdollisuudet tasa-arvoiseen työelämään. Indeksissä tarkasteltiin muun muassa korkeakoulutusta, osallistumista työvoimaan, palkkaa, äitiyslomia ja lastenhoidon kustannuksia. Suomi sijoittui vertailussa neljänneksi Ruotsin, Norjan ja Islannin jälkeen.

World Economic Forumin Global Gender Gap -vertailussa vuodelta 2018 Suomi sijoittui puolestaan neljänneksi, 149 maan joukosta. Maita vertailtiin naisten työelämäosallistumisen, koulutuksen, terveyden ja poliittisen osallistumisen osalta. Ykkösenä oli Islanti, Norja toisena ja Ruotsi kolmantena.

Risikon mukaan naisten yhteiskunnallisen ja työelämään osallistumisen on mahdollistanut myös lainsäädäntö. Tästä esimerkkinä Risikko mainitsi päivähoitolain.

”Lainsäädännön lisäksi on tarvittu perinteisen työn- ja vastuunjaon muutoksia perheissä ja työelämässä”, Risikko sanoi.

Naiset ovat jo pitkään toimineet aktiivisesti myös monissa kansalaisjärjestöissä ja yhdistyksissä.

”Yhteiskunnallisessa osallistumisessa piileekin naisten vaikuttaja-aseman ”pihvi” tänäkin päivänä. Siihen, että meillä on naiset vahvasti edustettuina työpaikoilla, yritysten johdossa, tiedemaailmassa, järjestöissä, kunta- ja valtakunnan politiikassa, tarvitaan naisten aktiivisuutta.

Mutta tarvitaan myös vastuunjakoa miehiltä ja ymmärrystä yhteiskunnalta, jotta tämä on mahdollista”, summasi puhemies Risikko.

Lisätietoja:

Paula Risikko, puh. 050 5113107

Scroll