Suomessa on varaa lisätä metsähakkuita

Kirjoitukset

Seinäjoella Etämetsänomistajien liiton, Etelä-Pohjanmaan Mettälliset ry:n ja Suomen metsäkeskuksen järjestämässä seminaarissa 16.3.2019 Seinäjoella puhuneen eduskunnan puhemies Paula Risikon mielestä metsien merkitys Suomen hyvinvoinnille on kiistaton.

”Hyvin hoidetut metsät tuovat hyvinvointia, vaurautta ja työtä koko Suomeen ja mahdollistavat ainutlaatuisia luonto-elämyksiä. Lisäksi metsät toimivat hiilinieluna ja sitovat ilmakehästä hiilidioksidia”, sanoo Risikko

Risikon mukaan kestävästi hoidetut talousmetsät, elinvoimainen metsäteollisuus ja metsäluonnon monimuotoisuuden varmistaminen ovat Suomen menestystekijöitä nyt ja tulevaisuudessa.

Viime aikoina on keskusteltu kiivaaseenkin sävyyn siitä, mikä on kestävä hakkuiden määrä maassamme. Jopa vaalikoneet kysyvät asiasta.

”Luonnonvarakeskus julkaisi helmikuun lopussa uudet laskelmat metsien kasvusta ja hiilinieluista. Tutkimuksen mukaan 80 miljoonan kuution hakkuut ovat kestävän kehityksen mukaisia. Tämän tiedon varassa näyttää siltä, että Suomessa on varaa lisätä jonkin verran metsähakkuita. Metsäteollisuuden investoinnit eivät uhkaa hiilinieluja, kunhan vain pidämme huolta hyvästä metsänhoidosta”, painottaa Risikko.

Lisätietoja:

Paula Risikko, puh. 050 5113107

Scroll