Hoivapalveluihin päästävä nykyistä nopeammin

Tiedotteet
Paula Risikko

Eduskunnan puhemies ja kokoomuksen kansanedustaja Paula Risikko pitää kokoomuksen esittämän sosiaali- ja terveyspalveluiden ratkaisun yhtenä keskeisimpänä asiana sitä, että ihmisten hoitoon ja hoivaan pääsyä halutaan vauhdittaa. Terveydenhuollon palveluihin kokoomus esittää hoitotakuuaikojen kiristämistä. Myös sosiaalipalveluiden nykyistä parempi ja nopeampi saatavuus halutaan varmistaa.

”Kokoomus on esittänyt hoivatakuun ottamista käyttöön jo viime joulukuussa julkaisemassaan seniorikannanotossa. Myös kokoomuksen sosiaali- ja terveyspalveluiden ratkaisumallissa sosiaalipalveluiden saatavuuden parantaminen nostetaan esiin. Esimerkiksi tällä hetkellä liian moni ikääntynyt kansalainen joutuu jonottamaan pääsyä terveydenhuolto- tai hoivapalveluihin. Hoitoa ja hoivaa on saatava silloin kun sille on tarve”, sanoo Risikko.

Vanhuspalvelulain mukaan iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksen teosta.

”Nykyinen laissa määritelty kolmen kuukauden määräaika tulee laskea enintään kuukauteen.  Moni ikäihminen odottaa liian pitkään tarvitsemaansa palvelua. Kokoomuksen esittämä hoivatakuu tarkoittaa lupausta siitä, että jokaiselle vanhukselle turvataan yksilöllisistä tarpeista lähtevät riittävät ja laadukkaat palvelut oikea-aikaisesti. Vanhuksen tarvitsemat palvelut on varmistettava nykyistä lyhyemmän määräajan puitteissa. Hoivan saatavuus ei myöskään saa jäädä kiinni järjestämisvastuussa olevan kunnan resursseista”, Risikko sanoo.

Peruspalveluministerinä ollessaan kokoomuksen Paula Risikko laittoi alulle vanhuspalvelulain valmistelun. Vanhuspalveluita määrittelevää erillislakia ei sitä ennen ollut Suomessa ollut, joten vuonna 2012 voimaan tullutta lakia voidaan pitää ikäihmisten palveluiden kehittämisen näkökulmasta merkittävänä.

”Vanhuspalvelulain lähtökohdat ovat hyvät, mutta lakia tulee päivittää, jotta tavoite laadukkaista, oikea-aikaisista ja yksilöllisistä palveluista toteutuu. Tähän työhön hallitus onkin jo ryhtynyt käynnistämällä työn vanhuspalveluiden uudistamiseksi. Hoivatakuu eli hoivapalveluiden tarpeen mukainen saatavuus ja oikea-aikaisuus on varmistettava lisäämällä vanhuspalvelulain velvoittavuutta”, Risikko sanoo.

Lisätietoja:
Paula Risikko, 0505113107

Scroll