Turvallisuus on perustarve – panostaminen poliisitoimintaan kannattaa

Tiedotteet

Viime aikoina poliisien määrä ja turvallisuus on herättänyt keskustelua. 

”Kuinka paljon arvotamme turvallisuutta ja poliiseja sen ylläpitäjinä? Kokoomukselle turvallisuus on jokaisen perustarve ja -oikeus. Siksi sekä poliisin, syyttäjän että tuomioistuinten voimavarojen on oltava riittävät rikosten tutkimiseksi ja laillisen järjestyksen turvaamiseksi kaikkialla maassa”, sanoo Suupohjan kiertueella puhunut Risikko. 

Poliisien toiminnan turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää. Kokoomus on pystynyt pysäyttämään poliisien määrän laskun vuosittaisilla kohdennetuilla lisäpanostuksilla ja poliisien määrä on käännetty nousuun vuonna 2019. Vuonna 2015 sovitun julkisen talouden pitkän tähtäimen rahoituskehyksen mukaan poliisimiesten määrä olisi muuten laskenut alle 7 000 nykyisen hallituskauden aikana. Tänä vuonna 2019 poliisien määrän on arvioitu olevan noin 7 300. 

”Tehdyt määrärahalisäykset ovat auttaneet poliisien tilannetta. Poliisien kokonaismäärä on kuitenkin saatava pysyvään kasvuun seuraavassa hallitusohjelmassa perusturvallisuuden ja poliisin toimintakyvyn varmistamiseksi.

Risikon mukaan on huomioitava, etteivät poliisin määrärahojen tarpeet riippuvat myös muista panostuksista.  

”Esimerkiksi resurssit puuttua sosiaalisiin ja mielenterveysongelmiin, toimet työttömyyden tai syrjäytymisen ehkäisemiseksi tai esimerkiksi rangaistusten koventamiseksi vaikuttavat kokonaisturvallisuuteen ja siten suoraan myös poliisin resurssitarpeeseen. Suomi on yksi maailman turvallisimmista maista ja sellaisena sen on pysyttävä jatkossakin. Tämän tavoitteen tulee näkyä kaikessa päätöksenteossa seuraavalla hallituskaudella”, Risikko sanoo.

Lisätietoja:
Paula Risikko, puh. 050 511 3107

Scroll