Pohjois-Suomen väyläverkosto pidettävä kunnossa

Kirjoitukset
Paula Risikko

Kemin Kokoomuksen 100-vuotisjuhlassa 28.3.2019 puhunut eduskunnan puhemies Paula Risikko korosti puheessaan liikennepolitiikan merkitystä ihmisten ja alueiden hyvinvoinnille. 

”Liikennepolitiikka on kiinteä osa yhteiskuntapolitiikkaa, eikä liikenneolosuhteita voi kehittää irrallaan muusta yhteiskunnan kehittämisestä. Tiet, radat ja vesiväylät ovat olemassa ihmisten liikkumista ja elinkeinoelämän kuljetuksia varten”, korosti Risikko.

Suomi on pitkien etäisyyksien maa ja Suomen kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että teollisuutta ja työpaikkoja sijaitsee eri puolilla maata. Tämä vuoksi tarvitsemme koko maan kattavaa ja toimivaa ja tehokasta liikennejärjestelmää. On selvää, että olemassa olevasta verkostosta on syytä pitää huolta, mutta myös lisätoimia tarvitaan.

”Valtatie 4 on Pohjois-Suomen tärkein tieyhteys. Sen merkitys on suuri sekä alueellisesti että koko valtakunnan tasolla. Parhaillaan käynnissä olevassa vt 4 Oulu-Kemi parantamishankkeessa poistetaan tieosuuden pahimpia liikenneongelmia, lisätään turvallisuutta ja sujuvuutta. On kuitenkin tärkeätä, että vt 4:n kehittämistä jatketaan määrätietoisesti niin pohjoisessa kuin etelässäkin”, jatkoi Risikko.

Kaivostoiminnan ja metsäteollisuuden volyymin on arvioitu kasvavan tulevaisuudessa Lapissa. Mahdollisesti avautuvat uudet kaivokset ja biotuotetehtaat lisäävät elinkeinoelämän kuljetuksia merkittävästi jo rakennusvaiheessa.

”Kuljetusten lisääntyminen aiheuttaa merkittäviä tarpeita niin tie- ja rataverkon parantamiselle sekä etenkin Kemin sataman ja meriväylän kehittämiselle. Näitä tarpeita on ennakoitava hyvissä ajoin. Lapissa myös useat sillat odottavat korjauksia tai uusimista ja siltojen kantavuuspuutteet aiheuttavat ongelmia raskaalle liikenteelle”, sanoi Risikko.

Lisätietoja:

Paula Risikko, puh. 050 5113107

(Puhetiivistelmä: Kemin Kokoomuksen 100-vuotisjuhla, 28.3.2019)

Scroll