Ikäihmisten saatava palveluja nykyistä nopeammin

Tiedotteet
Paula Risikko

Kokoomuksen kansanedustaja Paula Risikko vaatii vanhuspalvelulain mukaisten palvelujen nopeampaa saatavuutta.  Terveydenhuollon palveluihin hallitus esittää hoitotakuuaikojen kiristämistä, mikä on eriomainen asia.  Myös vanhusten sosiaalipalveluiden nykyistä parempi ja nopeampi saatavuus tulee varmistaa.

”Moni ikääntynyt kansalainen joutuu odottamaan liian kauan kotiinsa palveluja tai jonottamaan pääsyä ympärivuorikautisiin hoivapalveluihin. Hoitoa ja hoivaa on saatava silloin kun sille on tarve”, toteaa Risikko Vanhustyön keskusliiton 70-vuotisjuhlassa pitämässään juhlapuheessa.

Vanhuspalvelulain mukaan iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksen teosta.

”Vanhuksen tarvitsemat palvelut on saatava nykyistä lyhyemmän määräajan puitteissa. Nykyinen vanhuspalvelulaissa määritelty kolmen kuukauden määräaika tulee laskea enintään kuukauteen.  Palvelujen saatavuus ei myöskään saa jäädä kiinni järjestämisvastuussa olevan kunnan tai maakunnan resursseista”, Risikko sanoo.

Peruspalveluministerinä ollessaan Paula Risikko laittoi alulle vanhuspalvelulain valmistelun. Vanhuspalveluita määrittelevää erillislakia ei sitä ennen ollut Suomessa ollut, joten vuonna 2012 voimaan tullutta lakia voidaan pitää ikäihmisten palveluiden kehittämisen näkökulmasta merkittävänä.

”Vanhuspalvelulain lähtökohdat ovat hyvät, mutta lakia tulee päivittää, jotta tavoite laadukkaista, oikea-aikaisista ja yksilöllisistä palveluista toteutuu. Tähän työhön edellinen hallitus jo ryhtyikin käynnistämällä työn vanhuspalveluiden uudistamiseksi. Hoivatakuu eli hoivapalveluiden tarpeen mukainen saatavuus ja oikea-aikaisuus on varmistettava vahvistamalla vanhuspalvelulain velvoittavuutta”, Risikko sanoo.

Lisätietoja:
Paula Risikko, puh. 050 5113107

Scroll