Kokoomuksen Risikko ja Sarkomaa: Perustulo ei toimi

Tiedotteet

Kokoomuksen kansanedustajat Paula Risikko ja Sari Sarkomaa toteavat valtiovarainministeriön tuoreen perustuloselvityksen vahvistavan sen, ettei perustulo toimi. Selvityksessä erityisasiantuntija Heikki Viitamäki tarkasteli koko aikuisväestön kattavan perustulomallin vaikutuksia.  

– Vastikkeettoman perustulon negatiivisten seurausten lista on selvityksen mukaan pitkä. Keskituloisten ja yrittäjien tuloverotus kiristyisi. Lisätienestien hankkimisen kannustimet laskisivat progression kiristyessä. Työllisyyden ei myöskään arvioida parantuvan, Risikko sanoo.

Perustulon kannattajat ovat puolustaneet perustuloa sillä, että tukimalli tekisi työnteosta aina kannattavaa.

– Selvityksen mukaan väitteelle ei ole perusteita. Perustulo ei lisää työnteon kannustimia, koska mallin rahoittaminen vaatii myös pienituloisten verotuksen kiristämistä. Meillä ei yksinkertaisesti ole yhteiskuntana varaa sellaiseen sosiaaliturvamalliin, joka ei aidosti paranna työnteon kannustimia ja passivoi tuensaajia, Sarkomaa sanoo.

Edustajat toteavat, että sosiaaliturvan on jatkossakin oltava vastikkeellista ja syyperusteista. Kokoomus on esittänyt sosiaaliturvan uudistamisen pohjaksi yleistukimallia, jossa työnteon kannattavuus paranisi tuen vähentyessä tasaisesti tulojen noustessa. Erona perustuloon olisi myös se, että tukea saadakseen henkilöltä edellytettäisiin aktiivisuutta. Ja aktiivisuus hyödyttäisi rahapussia.

Vastikkeettoman ja kaikille ilman tarkempaa harkintaa maksettavan perustulon keskeiset ongelmat liittyvät tuen huonoon kohdentumiseen sekä passivoivaan vaikutukseen.

– Selvitys toteaa, että perustulossa suuria voittajia olisivat esimerkiksi pelkästään pääomatuloja saavat henkilöt, jotka voivat olla hyvinkin varakkaita. Miten hallitus edes kuvittelee ajavansa näin järjetöntä mallia?, Risikko ja Sarkomaa ihmettelevät.

Lisätietoja:

Paula Risikko, 050 511 3107
Sari Sarkomaa, 050 511 3022

Scroll