Viiveet pois terveyspalveluista

Kirjoitukset

Viiveet pois terveyspalveluista

Aloitin viikko sittenEtelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston puheenjohtajana. Valtuuston tehtävänä on varmistaa, että sairaanhoitopiirimme alueella asuvat ihmiset saavat oikea-aikaisesti vaikuttavaa hoitoa.

Suomen terveydenhuolto on huippuluokkaa – kunhan sitä vain saa.  Erityisesti perusterveydenhuollon saatavuudessa on ongelmia, mutta viiveitä on myös erikoissairaanhoidon palveluissa. Hoitoketjujen toimivuudessakin on ongelmia. Tuttuja asioita meillekin.

Odottavan aika on pitkä, varsinkin jos ei tiedä mistä oireet johtuvat tai silloin kun diagnoosi on tiedossa, mutta hoitojen tai kuntoutuksen alkamista tai jatkumista pitää odottaa.

Näihin ongelmiin voidaan vaikuttaa muun muassa tuomalla erikoisosaamista terveyskeskuksiin ja hyödyntämällä yksityisiä palveluja viiveiden vähentämiseksi. 

Yhtenä esimerkkinä ovat mielenterveyspalvelut, joiden saatavuudessa on paljon ongelmia. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS on näillä edellä mainituilla keinoilla helpottanut tilannetta.

TYKS:n alueella on hyviä kokemuksia siitä, että sairaanhoitopiirin lasten erikoislääkäreiden osaamista on viety terveyskeskuksiin.

Yksityisten palvelujen hyödyntäminen ei tarkoita hoitovastuun siirtämistä julkiselta sektorilta pois, vaan yksityisen sektorin asiantuntijuuden käyttämistä sairauksien diagnosoinnin sekä hoidon ja kuntoutuksen eri vaiheissa olevien viiveiden poistamiseksi.

Vähentämällä hoidon viiveitä vähennetään kärsimystä ja kustannuksia. Tämä edellyttää myös sitä, että sairaanhoitopiirimme pidetään vetovoimaisena osaajien työpaikkana.

Paula Risikko

(Julkaistu: Järviseutu-lehti 21.8.2019)

Scroll