Terveyspalvelujen viiveet saatava pois

Kirjoitukset

Terveyspalvelujen viiveet saatava pois

Suomen terveydenhuolto on huippuluokkaa – kunhan sitä vain saa. Erityisesti perusterveydenhuollon saatavuudessa on ongelmia, mutta viiveitä on myös erikoissairaanhoidon palveluissa. Odottavan aika on pitkä, varsinkin jos ei tiedä mistä oireet johtuvat tai silloin kun diagnoosi on tiedossa, mutta hoitojen tai kuntoutuksen alkamista tai jatkumista pitää odottaa.

Viiveisiin voidaan vaikuttaa muun muassa tuomalla erikoisosaamista terveyskeskuksiin ja hyödyntämällä yksityisiä palveluja viiveiden vähentämiseksi. Yksityisten palvelujen hyödyntäminen ei tarkoita hoitovastuun siirtämistä julkiselta sektorilta pois, vaan yksityisen sektorin asiantuntijuuden käyttämistä sairauksien diagnosoinnin sekä hoidon ja kuntoutuksen eri vaiheissa olevien viiveiden poistamiseksi.

Otetaan pari esimerkkiä, joista saan paljon yhteydenottoja. Arvioiden mukaan yli puolet suomalaisista kokee jossakin vaiheessa elämäänsä mielenterveyden häiriön. Viime vuonna mielenterveyspalveluja tarvitsevia 13–24-vuotiaita nuoria oli arviolta yli 100 000. Tällä hetkellä lain antama takaraja hoidon saamiselle on kolme kuukautta. Kaikkialla sekään ei toteudu. Osa mielenterveydenhäiriöitä sairastavista ei saa tarvitsemaansa hoitoa lainkaan. Mielenterveysjärjestöjen hiljattain tekemän terapiatakuu-kansalaisaloitteen tarkoitus on nopeuttaa hoidon saatavuutta. Aloitteen mukaan hoitoon pitäisi päästä kuukauden sisällä ensimmäisestä terveyskeskuskäynnistä ja hoidon tarve pitäisi arvioida heti ensimmäisen avunpyynnön yhteydessä. Varsinkin itsetuhoisissa ajatuksissa olevan ihmisen tulisi saada apua heti.

Toisena esimerkkinä syöpäsairaudet. Niiden esiintyvyys on lisääntynyt, mutta hoidot ovat onneksi
vuosien saatossa parantuneet. Syövän hoitotulokset ovat Suomessa Euroopan parhaimpia. Sen vuoksi syövän varhaisen toteamisen ohella mahdollisimman oikea-aikainen vaikuttava hoito on tärkeää. Epäilyttäviä oireita itsellään kokeva haluaa mahdollisimman nopeasti selvyyden oireiden syistä. Jokainen syöpään sairastunut haluaa päästä hoitoon viiveettä, ja hoitojen alkamisen odottelu aiheuttaa ahdistusta ja monenlaista kärsimystä. Monet jonottajista ovat sairaslomalla ja pidemmälle ehtineiden syöpien hoito on kalliimpaa ja hoitotulokset huonompia, joten viiveistä aiheutuu paitsi inhimillisiä kärsimyksiä myös turhia kustannuksia. Syöpähoitoja ei yleensä voida aloittaa välittömästi diagnoosin varmistuttua, sillä on tehtävä lisätutkimuksia oikean hoitomenetelmän valitsemiseksi. Tähän saattaa kulua joskus muutamia viikkojakin. Viiveet vaihtelevat eri sairaanhoitopiireissä.

Edellä vain pari esimerkkiä terveyspalvelujen viiveistä. Sotessa kannattaa keskittyä todellisiin ongelmiin ja ratkaista ne nopeasti. Vähentämällä hoidon viiveitä vähennetään inhimillistä kärsimystä ja kustannuksia.

Paula Risikko
kansanedustaja ja terveystieteiden tohtori

Julkaistu 19.8.2019 Kokoomusnaisten blogissa osoitteessa
https://www.kokoomusnaiset.fi/vieraskyna/terveyspalvelujen-viiveet-saatava-pois/

Scroll