Hoidon viiveisiin hyödynnettävä palveluseteliä

Kirjoitukset

Hoidon viiveisiin hyödynnettävä palveluseteliä

Suomen terveydenhuolto on huippuluokkaa – kunhan sitä vain saa.  Erityisesti perusterveydenhuollon saatavuudessa on ongelmia, mutta viiveitä on myös erikoissairaanhoidon palveluissa. Viiveiden syyksi on yleensä arvioitu henkilöstöpula, joka haittaa hoitoketjujen toimivuutta.

Miksi emme hyödyntäisi enemmän palveluseteliä hoidon saatavuusongelmissa? Odottavan aika on pitkä, varsikin jos ei tiedä mistä oireet johtuvat tai silloin kun diagnoosi on tiedossa, mutta hoitojen alkamista pitää odottaa.

Esittäessäni palvelusetelien käytön lisäämistä en tarkoita hoitovastuun siirtämistä julkiselta sektorilta pois, vaan yksityisen sektorin asiantuntijuuden hyödyntämistä sairauksien diagnosoinnin ja hoidon eri vaiheissa olevien viiveiden poistamiseksi.

Otetaan pari esimerkkiä, joista saan paljon yhteydenottoja.

Arvioiden mukaan yli puolet suomalaisista kokee jossakin vaiheessa elämäänsä mielenterveyden häiriön. Viime vuonna mielenterveyspalveluja tarvitsevia 13–24-vuotiaita nuoria oli arviolta yli 100 000.

Tällä hetkellä lain antama takaraja hoidon saamiselle on kolme kuukautta. Kaikkialla sekään ei toteudu.  Osa mielenterveydenhäiriöitä sairastavista ei saa tarvitsemaansa hoitoa lainkaan.

Mielenterveysjärjestöjen hiljattain tekemän terapiatakuu-kansalaisaloitteen tarkoitus on nopeuttaa hoidon saatavuutta. Aloitteen mukaan hoitoon pitäisi päästä kuukauden sisällä ensimmäisestä terveyskeskuskäynnistä ja hoidon tarve pitäisi arvioida heti ensimmäisen avunpyynnön yhteydessä. Varsinkin itsetuhoisissa ajatuksissa olevan ihmisen tulisi saada apua heti.

Toisena esimerkkinä syöpäsairaudet. Niiden esiintyvyys on lisääntynyt, mutta hoidot ovat onneksi vuosien saatossa parantuneet. Syövän hoitotulokset ovat Suomessa Euroopan parhaimpia.  Sen vuoksi syövän varhaisen toteamisen ohella mahdollisimman oikea-aikainen vaikuttava hoito on tärkeää.

Epäilyttäviä oireita itsellään kokeva haluaa mahdollisimman nopeasti selvyyden oireiden syistä. Jokainen syöpään sairastunut haluaa päästä hoitoon viiveettä, ja hoitojen alkamisen odottelu aiheuttaa ahdistusta ja kärsimystä.

Monet jonottajista ovat sairaslomalla ja pidemmälle ehtineiden syöpien hoito on kalliimpaa ja hoitotulokset huonompia, joten viiveistä aiheutuu paitsi inhimillisiä kärsimyksiä myös turhia kustannuksia.

Syöpähoitoja ei yleensä voida aloittaa välittömästi diagnoosin varmistuttua, sillä on tehtävä lisätutkimuksia oikean hoitomenetelmän valitsemiseksi. Tähän saattaa kulua joskus muutamia viikkojakin.  Viiveet vaihtelevat eri sairaanhoitopiireissä.

Edellä vain pari esimerkkiä terveyspalvelujen viiveistä.

Yksi keino viiveiden poistamiseen on hyödyntää palveluseteleitä saamalla siten myös yksityisen sektorin asiantuntijuus potilaan parhaaksi.

Lainsäädäntö ei palvelusetelien käyttöä estä. Lisäksi viime hallituksen palvelusetelikokeilut eri paikkakunnilla ovat tuottaneet paljon hyödyllistä tietoa.

Eikö nyt siis kannattaisi sotessakin keskittyä todellisiin ongelmiin ja ratkaista ne nopeasti. Lisäämällä hallintoa ei ratkaista hoitojen viiveitä.

Paula Risikko

(Julkaistu 04.08.2019 Pohjalainen -lehti)

Scroll