Maailman sydänpäivä

Kirjoitukset
Paula Risikko

Sunnuntaina 29.9. vietetään Maailman sydänpäivää. Kansainvälinen teemapäivä muistuttaa meitä siitä, miten yleisiä sydänsairaudet ovat, ja että niiden ennaltaehkäisyn, hoidon, kuntoutuksen ja seurannan eteen on tehtävä paljon työtä. Sen työn tuloksena vähennetään sekä kärsimystä että kustannuksia.

Vaikka suomalaisten kuolleisuus sydän- ja verisuonisairauksiin on pienentynyt viimeisten 20 vuoden aikana, ovat ne edelleen suurin kuolinsyy – suurempi kuin esimerkiksi syövät.

Sairastuneiden määrä ei ole pudonnut. Päinvastoin, ikääntyvässä Suomessa hoitoa vaativia sydän- ja verisuonisairaita on jatkuvasti yhä enemmän. Nämä sairaudet esiintyvät myös nuoremmilla henkilöillä, ja sekä naisilla että miehillä.  

80 % sydäntapahtumista on ennaltaehkäistävissä. Siksi preventiotyö, jolla ehkäistään myös muistisairauksia ja monia muita vakavia sairauksia, on äärimmäisen tärkeää. Mikäli ajankohtaisessa preventiotyössä epäonnistutaan, uhka tulevaisuuden hoitokulupommista toteutuu. Sen tulee maksamaan vähenevä työikäisten joukko.

Suomalaisissa sairaaloissa tehdään yli 13 000 pallolaajennusta vuosittain. Sydänsairaudet ovat lähes aina pitkäaikaisia, ja jatkohoidossa keskeisintä ovat elintapamuutokset ja lääkehoitoon sitoutuminen.

Sydänpotilaan hoidossa ja kuntoutuksessa tarvitaan monipuolista yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ja potilasjärjestön kesken.

Suomen Sydänliitto edistää terveitä elintapoja lapsuudesta vanhuuteen, tavoitteena paitsi sairastumisen ehkäisy, myös mahdollisimman toimintakykyisenä eletty elämä. Lisäksi Sydänliitto toimii sairastuneiden tukena, tiedon lähteenä ja voimavarojen vahvistajana.

Koska on tavallista, että sydänpotilaan hoitopolku katkeaa, uusien sydäntapahtumien ehkäisykin epäonnistuu. Sydänliitto pyrkii vaikuttamaan terveydenhuollon rakenteisiin ja varmistamaan, että hoitopolut olisivat katkeamattomia. Sydänliitto on myös mukana järjestämässä kuntoutusta.

Kansainvälisten suositusten mukaista sydänkuntoutusta tulisi tarjota kaikille sydänpotilaille. Valitettavan usein kuntoutus ei toteudu siten kuin olisi kunkin sairastuneen kohdalla tarkoituksenmukaista. Kuntoutuksella on suuri merkitys sairastumisen jälkeiselle elämän laadulle.

Paikallisissa sydänyhdistyksissä järjestetään sairastuneille liikuntaa, tapahtumia ja vertaistukea. Sydänliiton toiminta terveyden edistäjänä ja sairastuneiden auttajana perustuu korkeaan ammatilliseen ja tieteelliseen asiantuntemukseen.

Näin Maailman sydänpäivänä haluan muistuttaa jokaista pitämään huolta omasta sydämestään. Yksi tapa siihen on kasvisten lisääminen omaan ruokavalioon. Pienetkin muutokset auttavat sydäntä, kannustan rohkeasti kokeilemaan uusia makuja ja vaihtoehtoja. Tutustu myös Sydänliiton vinkkeihin osoitteesta https://sydan.fi/maailmansydanpaiva/.

Paula Risikko
kansanedustaja, Sydänliiton puheenjohtaja

(Julkaistu: Pohjalainen lehti 29.9.2019)

Scroll