Kokoomus vaatii soveltuvuuskokeita pakollisiksi sosiaali- ja terveysalalla: ”Onko esitys haudattu?”

Tiedotteet
Paula Risikko

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen ja eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja ja terveydenhuollon opettaja Paula Risikko vaativat hakijoiden soveltuvuusarvioinnin tekemistä pakolliseksi osaksi sosiaali- ja terveysalan opiskelijavalintaa.

Risikko ja Grahn-Laasonen ovat huolissaan siitä, että hallitus lisää hoitajien määrää välittämättä riittävästi laadusta eli ammattilaisten osaamisesta ja soveltuvuudesta.

”THL:n arvion mukaan Suomeen tarvitaan sosiaali- ja terveysalalle seuraavan viidentoista vuoden aikana 200 000 uutta työntekijää lisää runsaan eläköitymisen ja väestön ikääntymisen seurauksena. Miten hallitus aikoo varmistaa, että hoitoalalle hakeutuvat ihmiset ovat alalle soveltuvia?” Grahn-Laasonen ja Risikko kysyvät.

”Kuka tahansa ei voi toimia hoitajana. Suomalaisten on voitava luottaa siihen, että ihmiset, jotka vastaavat esimerkiksi lasten ja vanhusten hengestä, terveydestä ja turvallisuudesta, ovat sitoutuneita ja osaavia ammattilaisia.”

Nykyisen peruspalveluministerin Krista Kiurun opetusministerikaudella oppilaitoksilta poistettiin mahdollisuus karsia opiskelijoita soveltuvuuskokeiden perusteella. Viime hallituskaudella opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen johdolla valmisteltiin asetusmuutos, joka palautti oppilaitoksille mahdollisuuden käyttää soveltuvuuskokeita opiskelijavalinnassa karsivina, ja käynnistettiin valmistelu lakimuutoksesta, joka tekisi soveltuvuusarvioinnista pakollisen osan sosiaali- ja terveysalan opiskelijavalintaa.

Grahn-Laasonen ja Risikko kysyvät, aikooko hallitus tuoda tämän tärkeän lakiesityksen eduskunnalle vai onko valmistelu kaikessa hiljaisuudessa keskeytetty. Asiasta ei ole kirjausta hallitusohjelmassa.

”Aikooko hallitus antaa esityksen pakollisten soveltuvuuskokeiden palauttamisesta sosiaali- ja terveysalalle vai onko esitys haudattu?” kysyvät edustajat.

Myös Super ja Tehy ovat ajaneet pakollisten soveltuvuuskokeiden lisäämistä opiskelijavalinnan kriteeriksi

Grahn-Laasosen ja Risikon mukaan asia kytkeytyy myös valmistelussa olevaan esitykseen oppivelvollisuusiän pidentämisestä.

”Onko mekaanisen oppivelvollisuuden pidentämisen valmistelussa lainkaan mietitty nuorten soveltuvuutta alalle? Hoitoalalla ei voi työskennellä ilman aitoa motivaatiota ja sitoutumista hoito- ja hoivatyöhön, se on ennen kaikkea potilasturvallisuuskysymys”, edustajat päättävät.

Lisätietoja:

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen, puh 050 462 6614

Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Paula Risikko, puh 050 511 3107

Scroll