Etäopetus mahdolliseksi myös jatkossa

Tiedotteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee parhaillaan väliaikaista lain muutosta, joka mahdollistaisi etäopetuksen järjestämisen perusopetuksessa myös syksyllä koronatilanteen jatkuessa ja tilanteen sitä vaatiessa.

”Tänä keväänä koko Suomen opetusjärjestelmässä siirryttiin lähiopetuksesta etäopetukseen onnistuneesti. Tämä on vaatinut ponnisteluja erityisesti opettajilta, koska lainsäädäntömme ei tunne etäopetusta perusopetuksessa. Kokemukset ovat olleet pääsääntöisesti positiivisia, tästä kiitos raudanlujille ammattilaisillemme”, toteaa kansanedustaja Paula Risikko.

Kevään aikana on huomattu, että etäopetuksen järjestäminen on mahdollista myös perusopetuksessa. Kun lainvalmistelua etäopetuksen mahdollistamiseksi tehdään, on tärkeää, ettei lakia sidota pelkästään koronavirustilanteeseen vaan mahdollistetaan sen käyttö myös muissa tarkoituksenmukaisesti rajatuissa tilanteissa. Olennaista on, että lainsäädäntö on ajan tasalla mahdollisia tulevia poikkeustilanteita varten.

”On tärkeää, että kyse ei ole vain väliaikaisesta muutoksesta koronaepidemiaan liittyen. Etäopetusta tarvitaan muissakin mahdollisissa poikkeusoloissa kuten muun epidemian kohdatessa. Lain on oltava nopeasti käyttöön otettavissa koulutuksen järjestäjän päätöksellä”, arvioi Risikko.

Etäopetusta voidaan hyödyntää myös muissa kuin poikkeusoloissa. Mahdollisuus etäopetuksen toteuttamiseen perusopetuksessa tarkoituksenmukaisesti rajatuissa tilanteissa lisäisi joustavuutta koulutuksen järjestäjille

”Pysyvä mahdollisuus etäopetuksen järjestämiseksi mahdollistaisi esimerkiksi harvinaisempien kurssien järjestämisen ja etäopetusta voisi käyttää apuna myös erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden oppimisen tukemisessa”, pohtii Risikko.

Kokoomuksen kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikko on jättänyt yhdessä Kokoomuksen sivistysvaliokunnan jäsenten Sari Multalan, Sari Sarkomaan, Mia Laihon ja Sinuhe Wallinheimon kanssa aiheesta hallitukselle kirjallisen kysymyksen.

Scroll