Eduskunnan reagoitava nopeammin kansalaiskeskusteluun

Kirjoitukset

Ollessani viime vaalikauden lopulla eduskunnan puhemies, päätimme aloitteestani uudistaa eduskunnan ajankohtaiskeskustelua koskevia käytäntöjä.

Ajankohtaiskeskustelu on täysistunnon yhteydessä käytävä debatti, jossa paikalla on keskustelun aiheesta vastaava ministeri tai ministereitä. Perinteisesti keskustelualoitteen tekee yksittäinen kansanedustaja, edustajat yhdessä tai eduskuntaryhmä.

Aikaisemmin ajankohtaiskeskustelun valmistelu saattoi kestää niin pitkään, että keskustelun aihe menetti ajankohtaisuutensa.

Keskustelualoite käsitellään puhemiesneuvostossa. Siihen, käydäänkö keskustelu ja koska, vaikuttavat monet tekijät; mm. aiheen ajankohtaisuus ja eduskunnan kokonaistyötilanne. On myös huolehdittava siitä, että kaikki ryhmät saavat tasavertaisesti mahdollisuuksia mielipiteidensä julkituomiseen. Jos keskustelu päätetään järjestää, ruvetaan hakemaan ajankohtaa, joka sopii myös hallituksen edustajalle.

Avoimelle keskustelulle on entistä suurempi tarve. Jos kansalaisia puhuttavasta aiheesta ei käydä tarpeeksi ajoissa avointa keskustelua myös kansan valitsemien edustajien kesken, täyttää aukon populismi ja huono kierre on valmis.

Sen takia esitin tuolloin, että eduskunnassa käytäisiin matalammalla kynnyksellä ja huomattavasti nopeammin järjestettynä ajankohtaiskeskusteluja aiheista, jotka kansalaisia ja siten myös kansanedustajia puhuttavat. Näin saataisiin samalla arvioitua, vaatiiko aihe jatkotyötä eduskunnassa tai ministeriöissä.

Eduskuntatyön käynnistyessä tänä syksynä on aika ottaa jälleen käyttöön viime kauden lopulla luotu sujuvampi linjaus ajankohtaiskeskustelusta.

Päivänpolttavia aiheita on monia. Läheskään kaikki eivät ole sellaisia, joista hallitus tulee joka tapauksessa syksyn kuluessa antamaan selvityksiä tai esityksiä, ja joista voidaan siinä yhteydessä keskustella.

Osa keskustelua kaipaavista teemoista juontuu viime keväältä, jolloin koronaepidemian aiheuttamien rajoitusten takia eduskunnassa ei päässyt syntymään aitoa keskustelua moneen kuukauteen.

Yksi tarpeellinen teema eduskunnan ajankohtaiskeskustelulle on kansanedustajien kielenkäyttö ja siinä tapahtunut puhekulttuurin muutos, josta on viime aikoina paljon kirjoitettu ja keskusteltu mediassakin. Mikä on soveliasta ja missä menevät rajat? On aika yhdessä keskustella asiasta, joka mitä suurimmassa määrin koskee eduskuntaa myös instituutiona.

Puhekulttuurista toki keskusteltiin jonkin verran jo keväällä, mutta silloin keskustelu kohdistui pelkästään yhden kansanedustajan sanomisiin täysistunnossa.

Toinen ajankohtaiskeskustelua vaativa teema on ratkaisujen etsiminen koronaepidemian ensimmäisen aallon kielteisiin vaikutuksiin. Jokainen puolue ja ryhmä on tehnyt omia ”korona-exit” -listauksiaan, mutta niistä ei ole kunnolla keskusteltu. On hyvä pohtia yhdessä, mitä vielä pitää tehdä.

Myös mahdollisen toisen epidemia-aallon ennakoinnista on hyvä keskustella.

Paula Risikko
Kokoomuksen kansanedustaja Seinäjoelta

(Julkaistu: Ilkka-Pohjalainen 02.08.2020)

Scroll