Oppilas tarvitsee tukea oikeaan aikaan

Kirjoitukset

Viime aikoina on keskusteltu vilkkaasti oppivelvollisuusiän pidentämisestä – ja hyvä niin. Näin suuresta muutoksesta ja nuoren elämän polkuun vaikuttavasta asiasta onkin hyvä vaihtaa mielipiteitä.

Eräässä keskustelussa hallituksen edustaja kritisoi, ettei meillä oppivelvollisuuden pidentämistä vastustavilla ole tarjota hallituksen tavoin yhtä keinoa – eli oppivelvollisuuden pidentämistä, joka varmistaisi vähintään toisen asteen tutkinnon saavuttamisen.

Ei olekaan, koska yksi keino ei riitä. Eli ei hallituksellakaan ole pätevää yhtä keinoa. Päinvastoin – oppivelvollisuuden pidentäminen ei ole ollenkaan pätevä keino.

Ongelmat, joista toisen asteen koulutuksen keskeyttämiset johtuvat, ovat monisyisiä ja niihin tarvitaan monia erilaisia ratkaisuja. Eihän taloonkaan rakenneta uutta kerrosta, jos sen kivijalassa on murtumia.

Noin joka kahdeksas nuori päättää peruskoulun ilman riittäviä valmiuksia jatko-opintoihin. Lasten ja nuorten erilaisia mielenterveysongelmia on noin 20 prosentilla. Samoin neuropsykiatriset ongelmat ovat lisääntyneet, esimerkiksi ADHD:n esiintyvyys on noin 5 %. Lisäksi esiintyy paljon muita ongelmia, kuten päihteet ja huumeet.

Koronakevään vaikutuksia oppimistuloksiin ei olla vielä analysoitu, mutta on selvää, että oppimisvaikeudet ovat osalla oppilaista kasvaneet ja oppimistulokset heikentyneet.

Nyt on oikea hetki varmistaa, että kaikista lapsista ja nuorista pidetään huolta. Jollei perusta ole kunnossa, ei sitä oppivelvollisuusiän pidentämisellä korjata.

Hallitus kyllä aivan oikein kohdentaa lisää määrärahoja varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Lisäykset ovat kuitenkin määräaikaisia. Niillä ei kestävää perustaa tehdä – eivätkä ne edes riitä. Kuten eivät riitä myöskään oppivelvollisuuden pidentämiseen varatut rahat.

Hallitus vetoaa taloustieteilijöihin, mutta hallituksen olisi vihdoin kuultava kasvatustieteen asiantuntijoiden kanta asiasta – ja otettava se vakavasti.

Näin mittavassa koulutuspoliittisessa uudistuksessa koulutuksen ja kasvatuksen asiantuntijoiden osaaminen on sivuutettu täysin.

En ole esimerkiksi saanut yhdeltäkään opettajalta viestiä, jossa he kertoisivat kannattavansa uudistusta tässä tilanteessa. Päinvastoin, he ovat suuresti huolissaan.

Koronakevään jälkeen ja epidemian edelleen jatkuessa meillä on paljon tehtävää varmistaaksemme, että jokainen koululainen saavuttaa valmiudet ja motivaation, jonka turvin hän kykenee ja haluaa saavuttaa vähintään toisen asteen tutkinnon.

Varhainen lapsen ja nuoren ongelmiin puuttuminen ja monipuolinen tuki ovat tärkeitä myös kiusaamisen ehkäisyssä.

Kiusaamiseen on puututtava kaikin keinoin, moniammatillisesti. Apua tarvitsevat niin kiusattu kuin kiusaajakin.

Nyt on aika laittaa ”kivijalka” kuntoon.

Paula Risikko
Kokoomuksen kansanedustaja Seinäjoelta

(Julkaistu: Ilkka-Pohjalainen, 27.09.2020)

Scroll