Jokaiselle opettajalle oikeus täydennyskoulutukseen

Tiedotteet

Kokoomuksen kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikko esittää, että jokaisella kasvatus- ja opetusalan työntekijällä olisi lakisääteinen oikeus osaamisen päivittämiseen ja täydennyskoulutukseen. Suomessa 79 % opettajista on sitä mieltä, että ammatillisen osaamisen kehittämistoiminnalla on myönteinen vaikutus opetukseen.

”Jokaisella oppijalla on oikeus laadukkaaseen opetukseen. On tärkeää, että jokainen opettaja saa tarvitsemaansa täydennyskoulutusta. Ei pelkästään ammatillisen osaamisen vaan työhyvinvoinnin näkökulmasta. Täydennyskoulutuksen on nykyistä herkemmin otettava huomioon esimiesten sekä opettajien koulutustarpeiden erilaisuus työuran aikana”, toteaa Risikko.

Opettajien työnkuva on muuttunut vuosien aikana paljon. Lasten ja perheiden ongelmat ovat monimutkaistuneet ja näitä ratkotaan myös kouluympäristössä. Tähän on myös tarjottavat riittäviä ja ajantasaisia työkaluja opettajille.

Tänään vietetään maailman opettajien päivää. On tärkeää, että arvostamme opettajien työtä myös vuoden kaikkina muina päivinä. Erityisesti tänä vuonna on korostunut opettajien venyminen pandemiatilanteessa aivan uudella tavalla.

”Haluan kiittää kaikkia opettajia heidän tekemästään tärkeästä pitkäjänteisestä sivistystyöstä – samanaikaisesti uusiin haasteisiin vastaten. Esimerkiksi ilman teitä koulumme eivät olisi selvinneet keväällä”, päättää Risikko.

Risikko on jättänyt aiheesta usean kokoomuksen kansanedustajan kanssa lakialoitteen viime vuonna. Lakialoite luettavissa kokonaisuudessaan täältä:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lakialoite/Sivut/LA_11+2019.aspx

Lisätietoja:
Paula Risikko, p. 050 511 3107

Scroll