Eduskuntaan perustettiin SOTE-palvelujen vaikuttavuustyöryhmä

Tiedotteet

Eduskuntaan perustettiin SOTE-palvelujen vaikuttavuustyöryhmä
Sosiaali- ja terveydenhuoltoon käytetään vuosittain yli 20 mrd euroa. Kaikelta verorahoitteiselta resurssikäytöltä tulee edellyttää tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Vaikuttavuus on noussut kansainväliseksi megatrendiksi julkisten palveluiden ohjaamisessa ja johtamisessa ja on jo muuttanut sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta, seurantaa ja toimintalogiikkaa mm. Hollannissa, Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa.

Suomessa vaikuttavuus on ollut vuosia tutkimuskohteena, mutta käytännön toimintaan sen vaikutukset ovat olleet suhteellisen vähäiset. Käytännössä emme tiedä julkisten palveluiden vaikuttavuudesta riittävästi.

Eduskuntaan perustettavan työryhmän tavoitteena on edistää SOTE-palvelujen vaikuttavuutta. Tavoitteena on myös vahvistaa näyttöön perustuvaa päätöksentekoa. Työryhmä kuulee asiantuntijoita ja luo yhteistyöverkostoja mm. meneillään olevien tutkimushankkeiden sekä hiljattain perustetun Vaikuttavuusseura ry:n kanssa.

Eduskunnan SOTE-palvelujen vaikuttavuustyöryhmän puheenjohtajana toimii kansanedustaja, TtT Paula Risikko (kok) ja varapuheenjohtajana kansanedustaja, TtT Merja Mäkisalo-Ropponen (sd). Työryhmä on avoin kaikille eduskunnassa ja sen alaisissa organisaatioissa työskenteleville.

Yhteystiedot:
Paula Risikko 050 511 3107
Merja Mäkisalo-Ropponen 050 357 9090

Scroll