Sote-uudistus vaarantaa pelastustoimen rahoituksen ja itsenäisen aseman – ”Hallituksen mallissa sote on käenpoika, joka syö pelastustoimi-varpusen eväät”

Tiedotteet

Kokoomuksen kansanedustajat Anna-Kaisa Ikonen, Paula Risikko ja Mia Laiho kritisoivat kovin sanoin Marinin hallituksen sote-uudistusesitystä pelastustoimen osalta. Edustajien mukaan esitys ei riittävällä tavalla turvaa pelastustoimen palvelujen turvaamiseksi tarvittavaa rahoitusta ja toimintaedellytyksiä.

”Hallituksen sote-uudistus olisi pelastustoimelle kohtalokas. Suurin huolenaihe on rahoitus. Sisäministeriön arvion mukaan ehdotetussa lakisääteisen pelastustoimen palvelutason rahoituksessa on noin 79 miljoonan euron vaje vuoden 2020 tasossa arvioituna. Kun tiedämme, että pelastustoimeen kohdistuu sote- ja pelastuspalvelujen uudistuksesta riippumattakin tulevina vuosina merkittäviä menopaineita muun muassa palvelutasokriteereiden, työaikasäännösten ja ICT-kustannusten merkittävän kasvun vuoksi, on tilanne kestämätön”, Anna-Kaisa Ikonen sanoo.

Sisäministeriö on ilmoittanut, että hyvinvointialueen pelastustoimen laskennallisten kustannusten keskeisen määräytymistekijän, riskikertoimen, sisältö tarkastellaan uudelleen vuoden 2020 loppuun mennessä. Tällä viikolla valtiontalouden tarkastusvirasto totesi katsauksessaan, että rahoitusmallissa on todennäköisesti tarpeen muuttaa myös pelastustoimen rahoituksen määräytymistekijöitä ja painokertoimia.

Kokoomusedustajien mukaan kertoimia säätämällä ei voida kuitenkaan korjata sitä pysyvää valuvikaa, joka uudistuksessa on pelastustoimen hallinnollisen aseman osalta.

”Hallituksen mallissa sote on käenpoika, joka syö pelastustoimi-varpusen eväät. Hyvinvointialueiden rahoitus on yleiskatteista, eikä pelastustoimen rahoitusta ole korvamerkitty. Siirtyvistä määrärahoista 98 % on soten rahoitusta ja vain 2 % pelastustoimen rahoitusta. Lisäksi pelastustoimen liittäminen samaan hallintoon soten kanssa synnyttää väistämättä hyvinvointialueiden sisäiseen resurssien jakoon kilpailutilanteen pelastustoimen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen välille. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten kasvaessa mm. väestön ikääntymisen myötä säästökohteita tullaan hakemaan pelastustoimen puolelta. Pelastustoimelle tarvitaan korvamerkitty riittävä rahoitus ja hallinnollisesti itsenäinen asema”, Paula Risikko vaatii.

Kokoomusedustajat toteavat, ettei esitys täytä pelastustoimen osalta uudistukselle asetettuja tavoitteita.

”Hallituksen sote- ja pelastustoimen uudistukselle asetetut tavoitteet pelastustoimen palvelujen saatavuuden, kattavuuden ja laadun turvaamisesta ovat oikeita ja kannatettavia. Hallituksen keinot tavoitteisiin pääsemiseksi ovat kuitenkin väärät. Pelastustoimen palvelujen saatavuutta, laatua ja integraatiota on kehitettävä nykymallin pohjalta. Esimerkiksi ensihoitopalvelujen tuottamisesta pelastustoimen resursseja ja organisaatiota hyödyntäen laintasolla säätäminen on toimi, joka olisi tehtävissä nopealla aikataululla ja ilman hallituksen kaavailemaa massiivista hallintouudistusta”, Mia Laiho sanoo.

Lisätiedot:

Anna-Kaisa Ikonen, p. 09 432 3062

Paula Risikko, p. 050 511 3107

Mia Laiho, p. 050 4336461

Scroll