Kokoomus julkaisi vaihtoehdon oppivelvollisuuden pidentämiselle – ”Pidetään kaikista nuorista huolta riittävän ajoissa!”

Tiedotteet

Kokoomus julkaisi vaihtoehdon oppivelvollisuuden pidentämiselle – ”Pidetään kaikista nuorista huolta riittävän ajoissa!”

Kokoomuksen eduskuntaryhmä julkaisi tänään vaihtoehtonsa hallituksen oppivelvollisuuden laajentamiselle. Kokoomuksen tavoitteena on, että koulutus- ja osaamistaso nousee. Tämä edellyttää pysyviä panostuksia koko koulupolulle aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

”Joka vuosi peruskoulun päättää yli 6000 oppilasta ilman riittäviä perustietoja ja -taitoja toisella asteella selviytymiseen. Näiden oppilaiden motivaatiota ei hallituksen pakko paranna. He tarvitsevat tukea jo varhaisessa vaiheessa”, toteaa eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen.

Kokoomus haluaa, että jokainen nuori saavuttaa vähintään toisen asteen tutkinto. Jokaisesta ikäluokasta noin 15 prosenttia jää ilman toisen asteen tutkintoa. Koulutuksen keskeyttää liian moni nuori. Vuonna 2018 Nuorille suunnatussa lukiokoulutuksessa keskeyttämisprosentti oli 3,2, nuorille suunnatussa ammatillisessa koulutuksessa 8,7. Nuorisobarometrin mukaan suurin syy keskeyttämiseen on ollut väärä alanvalinta.

”Tarvitsemme yksilöllistä ja räätälöityä tukea jokaiselle sitä tarvitsevalle. Peruskoulua on rohkeasti uudistettava. Toinen oppii lukemalla, toinen tekemällä. Varmistetaan riittävän pienet ryhmäkoot ja riittävä lähiopetus myös toisen asteen koulutuksessa. Opinto-ohjausta lisätään erityisesti yläkoulussa ja toisella asteella”, toteaa sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikko.

Kokoomusedustajien mukaan hallitus myöntää itsekin, ettei oppivelvollisuuden laajentaminen takaa kaikille nuorille toisen asteen tutkintoa. Oppivelvollisuusikä päättyisi jatkossa sinä päivänä, kun nuori täyttää 18 vuotta. Toisen asteen tutkinto suoritetaan pääsääntöisesti vuotta myöhemmin.

”Meidän tavoitteemme on, että jokainen nuori saavuttaa toisen asteen tutkinnon. Se edellyttää varhaista puuttumista, riittävää tukea ja ohjausta. Panostusten on oltava pysyviä, ei määräaikaista hankerahaa. Kirjojen ja koulukyytien sijaan kohdistaisimme resurssit nimenomaan opetukseen ja ohjaukseen, millä vahvistetaan koulutuksen laatua”, jatkaa sivistysvaliokunnan jäsen Sofia Vikman.

Perusta oppimiselle luodaan jo varhaislapsuudessa. Laadukas varhaiskasvatus vahvistaa oppimisen edellytyksiä. Hallituksen kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on hyvä alku, muttei riittävä.

”Kaksivuotinen esiopetus on toteutettava pysyvästi. Näin vahvistetaan ja helpotetaan lasten tietä varhaiskasvatuksesta peruskouluun. Varhaiskasvatuksen laatuun panostetaan ja maksuja alennetaan edelleen. Tavoitteenamme on laadukas varhaiskasvatus, johon osallistuu koko ikäluokka”, päättää sivistysvaliokunnan jäsen Sari Multala.

Lisätietoja:

Kai Mykkänen, p. 09 432 3159

Paula Risikko, p. 050 511 3107

Sari Multala, p. 040 531 7104

Sofia Vikman, p. 040 568 3777

Scroll