Kokoomuksen Laiho ja Risikko: Hallitus heikentää maakuntien erikoissairaanhoitoa

Tiedotteet

Asetusta erikoissairaanhoidon työjaosta ja keskittämisestä viimeistellään sosiaali- ja terveysministeriössä. Erityisesti tarkastellaan vaativan kirurgian keskittämistä yliopistosairaaloihin.

”Mikäli kaavaillut muutokset tulevat voimaan, tulevat viiveet etenkin syöpäsairauksien hoidossa väistämättä kasvamaan. Pahimmillaan maakuntien keskussairaaloiden kirurginen päivystysvalmius tulee heikkenemään, koska osaajat siirtyvät työhön sinne, missä ammattitaitoa voi käyttää ja kehittää”, arvioivat Kokoomuksen kansanedustajat Mia Laiho ja Paula Risikko.

Ennen joulua esitelty asetusluonnos heikentäisi entisestään lähes kaikkien muiden sairaaloiden kuin yliopistosairaaloiden palveluja.

”Kaavaillut muutokset ovat kylmää kyytiä maakuntien keskussairaaloille, eli sairaanhoitopiirien alueilla asuville kansalaisille.  Muutokset tulevat heikentämään entisestään perustuslain edellyttämää kansalaisten yhdenvertaisuutta terveyspalvelujen saannissa”, toteavat kansanedustajat. 

Erikoissairaanhoidon keskittämisen pitää perustua laatuun ja vaikuttavuuteen – ei pelkästään määriin.

”Erikoissairaanhoidon ja erityisesti vaativien hoitojen keskittämistä toki tarvitaan, mutta keskittämisen pitää perustua korkeaan osaamisen ja sen tuomaan laatuun ja vaikuttavuuteen. Tällä hetkellä keskittäminen perustuu liian paljon sairaaloissa tehtävien toimenpiteiden ja leikkausten määriin – ei laatuun ja vaikuttavuuteen. Korkeaa osaamista on kuitenkin laajalti myös muualla kuin yliopistosairaaloissa. Erikoissairaanhoidon keskittäminen pitää uudistaa osana sote-uudistusta ja luoda keskittämisen perustaksi palvelujen laadun- ja vaikuttavuuden arviointijärjestelmä”, vaativat kansanedustajat.

Myös edellinen hallitus muutti erikoissairaanhoidon keskittämisasetusta.

”Vuonna 2018 voimaan tulleen asetuksen toimeenpanon aikana ja jälkeen huomattiin, etteivät tehdyt muutokset olleetkaan kaikilta osin järkeviä, vaan jopa heikensivät erikoissairaanhoidon palveluja. Tästä syystä tilannetta päätettiin tuolloin arvioida uudelleen ja korjata asetusta. Nykyhallitus on nyt kuitenkin tekemässä muutoksia, jotka entisestään heikentävät maakuntien erikoissairaanhoito- ja päivystyspalveluja”, kritisoivat Risikko ja Laiho. 

Yhteystiedot:

Mia Laiho, kansanedustaja, LT, sosiaali- ja terveysvaliokunnan vpj, 050 433 6461

Paula Risikko, kansanedustaja, TtT, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston pj, 050 511 3107

Scroll