Kokoomusedustajat: Lasten harrastustoimintaa ei tule rajoittaa kohtuuttomasti

Tiedotteet

Kokoomuksen kansanedustajat ja sivistysvaliokunnan jäsenet Paula Risikko, Sari Multala ja Sofia Vikman ovat äärimmäisen huolissaan hallituksen tartuntatautilain esityksen vaikutuksista lasten ja nuorten harrastustoimintaan. Lapset ja nuoret ovat kärsineet koronakriisistä ja sen vaikutuksista.

”Haluamme varmistaa, että poikkeuksellisten olojen aikana myös lasten ja nuorten mahdollisuudet harrastaa turvataan. Hallituksen esityksessä ei ole riittävästi arvioitu rajoitustoimenpiteiden vaikutuksia harrastustoimintaan. Sivistysvaliokunta otti tähän yksimielisen ja tiukan kannan”, toteavat edustajat.

Huolta herättää myös kulttuuri- ja liikunta-alan toimintamahdollisuudet. Valiokunta katsoikin, että on välttämätöntä suunnata koronapandemian jatkuessa rajoituksista kärsiville aloille lisärahoitusta samalla tavalla kuin viime vuonna tehtiin.

”Koronapandemian pitkittyessä meidän on varmistettava, että ihmisten hyvinvointia tuetaan. Kulttuuri ja liikunta ovat keskeisiä hyvinvointia lisääviä tekijöitä. Rajoitustoimia on toteutettava niin, että ihmiset voivat turvallisesti käyttää näitä palveluita. Ei niin, että kaikki palvelut laitetaan kokonaan kiinni”, jatkavat edustajat.

Erityisesti tapahtuma-ala on kärsinyt koronakriisin rajoitustoimenpiteistä. Useat toimijat ovat pahimmillaan menettäneet koko elantonsa. Hallituksen on varmistettava, että näille toimijoille ei kohdisteta rajoituksia, jotka perusteettomasti haittaavat toiminnan jatkumista.

”Rajoitusten on oltava oikeasuhtaisia ja johdonmukaisia. Ei ole oikein, että toimintaa rajoitetaan vaan varmuuden vuoksi. Jokaista rajoitusta pohdittaessa on aina mietittävä sen vaikutukset eri-ikäisten ihmisten hyvinvointiin”, päättävät edustajat.

Lisätietoja:
Paula Risikko, p. 050 511 3107
Sari Multala, p. 040 531 7104
Sofia Vikman, p. 040 568 3777

Scroll