Yhteinen tavoitteemme pitää olla myös kulttuuri- ja tapahtuma-alojen ahdinkoon vastaaminen

Tiedotteet

Kokoomuksen kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikko jätti lausumaehdotuksen, jolla valtioneuvosto olisi velvoitettu valmistelemaan kompensaatiomalli, jolla korvattaisiin yleisö- ja kokoontumisrajoituksista aiheutuneet tulonmenetykset elinkeinonharjoittajille.

Risikko muistuttaa, että kulttuuriin ja tapahtumiin kohdistuvat rajoitukset rajoittavat perustuslain mukaista elinkeinovapautta. Kokoomuksen mielestä on välttämätöntä, että julkinen valta korvaa alan toimijoille rajoitustoimista aiheutuneita taloudellisia vahinkoja.

”Mikäli rajoitetaan tai jopa kielletään tapahtumien, kuten konserttien tai näytösten järjestäminen, on valtiolla oltava korvausvelvollisuus. Hallituksen tukimallit ovat tähän mennessä kohdistuneet kovin huonosti kulttuuri- ja tapahtuma-alojen toimijoihin. Tarvitsemme tukimallin, joka kohdentuu kyseisten alojen toimijoille reilusti ja yhdenvertaisesti”, Risikko sanoo.

Kokoomus esitti täysistunnossa keskiviikkona 17.2. eduskunnan hyväksyttäväksi lausumaa taloudellisten menetysten kompensoimiseksi. Eduskunnan hyväksyessä lausuman valtioneuvosto olisi velvoitettu luomaan korvausmalli, jolla elinkeinonharjoittajille korvataan kaikista tartuntatautilain nojalla toteutetuista rajoituksista aiheutuneet taloudelliset menetykset.

”Valitettavasti tämä esitys ei saanut riittävästi kannatusta. Jatkamme työtä sen puolesta, että hallituksen korvausmalli ottaa huomioon myös yleisö- ja kokoontumisrajoitusten aiheuttamat menetykset”, päättää Risikko.

Lisätietoja:

Paula Risikko, p.050 511 3107 

Scroll