Kokoomusedustajat: ”Freelancereiden tilanne vaatii akuutteja toimia”

Tiedotteet

Kokoomuksen kansanedustajat ja sivistysvaliokunnan jäsenet Paula Risikko, Sari Multala ja Sofia Vikman peräävät hallitukselta järeämpiä toimenpiteitä kulttuurialalle. Erityisesti freelancer-toimijoiden tilanne on haastava sillä heidän tulonsa muodostuvat useista eri lähteistä.

”On hyvä, että hallitus on tarjonnut akuutissa hädässä myös erilaisia tukia. Näihin liittyy kuitenkin omat haasteensa. Tukia on jaettu eri ministeriöiden ja virastojen toimesta: on yritysten kustannustukea, suunnitteilla olevaa tapahtumatakuuta ja suoraan toimijoille jaettavia tukimuotoja. Tällä hetkellä vaikuttaa, ettei kenelläkään ole kokonaisuutta hallussa. Tarvitaan vahvempaa koordinaatiota ministeriöiden ja eri rahoittajatahojen välillä”, edustajat toteavat. 

Saadun palautteen perusteella on käynyt selväksi, että tukimuodot eivät ole kohdistuneet tarkoituksenmukaisesti. Suomessa freelancer-toimijat ovat jääneet tukien osalta väliinputoajiksi. Esimerkiksi Tanskassa on luotu malli kulttuurialan freelancereiden tukemiseksi. Siinä muun muassa ammattimaisuus todetaan edellisvuosien tulojen avulla.

”Suomi voisi ottaa tässä esimerkkiä Tanskasta freelancereille suunnitellun tukimallin rakentamisessa. Tämä on yksi keino, jolla varmistamme, että meillä on kulttuuria myös tulevaisuudessa”, jatkavat edustajat.

’’Monella freelancerilla tekijänoikeuskorvaukset ovat osa toimentuloa. Työttömyyskorvausta tekijänoikeuskorvaukset eivät kerrytä, mutta kuitenkin leikkaavat työttömyyspäivärahaa. Tämä epäkohta on korjattava pikimiten”, esittävät edustajat.

Sivistysvaliokunta järjesti tänään aamulla alan toimijoiden kuulemisen. Ahdinko on suuri. Keskusteluissa nousivat esille mm. pienempien tapahtumien turvallinen järjestäminen, johon toivotaan ministeriöltä selkeää ohjeistusta.

”Hallitukselta puuttuu selkeä exit-suunnitelma, jolla alan ahdinkoon luodaan näkymä tulevasta. Meillä on oltava hallittu suunnitelma, jossa pitäisi ottaa kantaa siihen, miten jokin on mahdollista, eikä miten toimintaa loputtomiin rajoitetaan”, toteavat edustajat. 

Kulttuuriala on moninainen. Hallituksen on varmistettava, että eri alojen toimijoita ja tapahtumia kohdellaan yhdenvertaisesti. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa tullaan avaamaan kulttuuri-instituutioita samanaikaisesti ravintoloiden ja sisäliikuntapaikkojen kanssa.

”Rajoitusten on oltava oikeasuhtaisia. Eri tavoin eri aloihin kohdentuvat kokoontumisrajoitukset erottelevat toimialoja perusteettomasti”, päättävät edustajat. 

Lisätietoja:

Paula Risikko, p. 050 511 3107
Sari Multala, p. 040 531 7104
Sofia Vikman, p. 040 568 3777

Scroll