Ei romuteta toimivaa opiskeluhuoltoa

Tiedotteet

Kokoomuksen kansanedustajat ja sivistysvaliokunnan jäsenet Paula Risikko, Sari Multala ja Sofia Vikman vaativat, että hallituksen sote-uudistuksen oppilas- ja opiskelijahuollon siirto maakuntiin perutaan. Edustajat esittävät, että lakiesitystä muutetaan niin, että kunnan on mahdollista jatkossa järjestää palvelut tai halutessaan siirtää ne muun toimijan järjestämisvastuulle.

”Useat asiantuntijat ovat jatkuvasti lainvalmistelun aikana esittäneet, että sotea koskevaa lakiesitystä muutetaan ja opiskeluhuolto säilyy tulevaisuudessakin kuntien järjestämisvastuulla. Valitettavasti hallitus ei ole vielä tähän huoleen mitenkään reagoinut”, aloittavat edustajat.

Tänään julkaistun Nuorisobarometri 2020 -tutkimuksen mukaan jopa 95 prosenttia nuorista on kokenut tulleensa autetuksi koulu- tai opiskelijaterveydenhuollon palveluissa. Vuosittain julkaistava Nuorisobarometri mittaa suomalaisten 15-29 -vuotiaiden nuorten arvoja ja asenteita. Tämän vuoden teemana oli nuorten kokemukset ja näkemykset eri palveluista.

”Tuore barometri kertoo, että nykyinen opiskeluhuollon järjestämismalli on toimiva ja nuoret kokevat saavansa tarvitsevansa palvelut. Hallituksen esitys uhkaa pahimmillaan tuhota toimivan palvelujärjestelmämme siirtämällä koulukuraattorit ja -psykologit hyvinvointialueille”, jatkavat edustajat.

Peruskoulussa olisi tarjottava nykyistä enemmän moniammatillista tukea muun muassa kuraattori- ja psykologipalveluiden muodossa. Palveluiden siirto maakuntiin ei tue tätä tavoitetta. Turvaamalla palvelut lähellä niiden käyttäjiä voidaan paremmin varmistaa ennaltaehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen.

”Kuntalaisten tarpeita vastaavien palveluiden järjestämiseksi paras asiantuntijuus on kunnissa. Kunnille on annettava mahdollisuus tarpeen mukaan toimia yhdessä muiden kuntien tai maakunnan kanssa opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden järjestämiseksi”, päättävät edustajat.

Lisätietoja:

Paula Risikko, p. 050 511 3107
Sari Multala, p. 040 531 7104
Sofia Vikman, p. 040 568 3777

Scroll