Viime kevään opiskelijavalintahärdelli ei saa toistua

Tiedotteet

Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikko on huolissaan kevään korkeakoulujen yhteisvalinnasta. Korkeakoulut ovat tällä ilmoittaneet järjestävänsä fyysiset valintakokeet. Risikko vaatii tiedeministeriltä selvitystä siitä, mitä opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt kevään opiskelijavalintojen turvaamiseksi.

”Ministeri Saarikon on hyvä kertoa, miten julkinen valta varmistaa, että hakijoiden yhdenvertaisuus turvataan. Tilanne, jossa esimerkiksi karanteeniin määrätty opiskelija ei voi osallistua valintakokeeseen, loukkaa hakijoiden oikeusturvaa”, Risikko toteaa.

Viime vuonna korkeakoulut muuttivat valintaperusteitaan kesken yhteishaun. Tätä perusteltiin valintojen terveysturvallisella toteuttamisella. Tämä johti tilanteeseen, jossa hakijoiden oikeusturvaa loukattiin. Eduskunnan oikeusasiamiehelle poiki toiminnasta runsaasti kanteluita.

”Ministeriön on osoitettava johtajuutta ja koordinoitava kokonaisuutta, ja haettava ratkaisuja valintamenettelyihin yhteistyössä korkeakoulujen kanssa niin, etteivät nuoret joudu keskenään epätasa-arvoiseen asemaan. Ministeriö ei voi piiloutua korkeakoulujen autonomian taakse. Nyt tarvitaan ripeästi ratkaisuja ja selkeää viestintää hakijoille, jotta kevään opiskelijavalinnat saadaan järjestettyä terveysturvallisesti”, Risikko jatkaa.

Kaikkien terveydestä ja jaksamisesta on huolehdittava.

”Tärkeintä on huolehtia hakijoiden ja valvojien terveydestä sekä viedä valintakokeet suunnitellusti maaliin. Henkilöstö on tässäkin kovilla, kun aikaa on vähän ja paine suuri”, päättää Risikko.

Lisätietoja:

Paula Risikko, p. 050 511 3107

Scroll