Virheelliset turvepäätökset korjattava

Kirjoitukset

Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan turpeen energiakäyttö on vähintään puolitettava vuoteen 2030 mennessä ja lopetettava kokonaan 2030-luvun aikana.

Näihin hallitusohjelman tavoitteisiin esitettiin monelta eri taholta hyvin perusteltuja muutosesityksiä, sillä asiantuntijat näkivät, että turpeen tuotanto tulee ilman suunniteltuja veronkorotuksiakin laskemaan jopa hallituksen tavoitetta nopeammin.

Lisäksi oli selvästi nähtävissä, että samaan aikaan tapahtuva energiaturpeen ja kivihiilen käytön alasajo jättäisi energiantuotantoon käytännössä vain yhden vaihtoehdon, eli puun energiakäytön järjettömän suuren lisäämisen.

Turpeen nostosta ja kuljettamisesta huolehtineiden yrittäjien elinkeinon väkivaltainen lopettaminen koettiin hyvin epäoikeudenmukaisena. Lisäksi ongelmia ounasteltiin maan huoltovarmuuteen, kotieläintalouteen ja kasvihuonetuotantoon.

Hallitus ei uskonut saamiaan parannus- ja korjausesityksiä, vaan teki hallitusneuvotteluissa pohjustetut päätökset härkäpäisesti ja varoituksista välittämättä.

Näiden virheellisten päätösten seuraukset ovat nyt osoittautumassa jopa pahemmiksi kuin osattiin arvioida. Päästöoikeuden hinnan nousu ja energiaturpeen veronkorotukset näyttäisivät johtavan siihen, että energiaturpeen käyttö laskee jopa 75 prosenttia jo vuoteen 2025 mennessä.

Taloustutkimuksen viime joulukuussa julkaiseman tutkimuksen mukaan turpeen käytön lakkauttaminen vähentäisi jopa 3 500 työpaikkaa.

Samaisen tutkimuksen mukaan suurimmat kielteiset vaikutukset tulisivat Etelä-Pohjanmaalle. Suora vaikutus olisi 450 henkilötyövuotta ja välillinen 850 henkilötyövuotta.

Myös Pohjanmaan maakunnassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Satakunnassa kyyti olisi kylmää.

Koko maassa turvetuotannon ja -kuljetuksen alalla toimivien yritysten tappiot olisivat yli 800 miljoonaa euroa. Ne aiheutuisivat elinkeinon loppumisesta sekä tuotantoalueiden ja -kaluston arvonalennuksista.

Kaukolämpölaitoksille ja niiden asiakkaille energiaturpeen ennenaikainen alasajo tulee kalliiksi.

Laitoksia on uusittava toiselle polttoaineelle suurella rahalla, vaikka käyttöikää olisi vielä jäljellä. Myös kuivike- ja kasvuturpeen tuotanto vaikeutuisi merkittävästi.

Energiaturpeen käytön ja tuotannon nopea pudotus näyttää korvautuvan varsinkin tuontihakkeella ja -puulla.

Tämä on Suomen kannalta aivan järjetön seuraus, mutta se aiheuttaa vaikeuksia myös suomalaisille haketusalan yrityksille, joiden kalustoa on tuonnin takia vajaakäytössä.

Kansantalouden kannalta järjetöntä on myös se, että aiemmin maallemme vientituloja tuonutta ainespuuta on ruvennut menemään polttoon eli energiantuotantoon.

Hallituksen olisi nyt viisasta tunnustaa, että tulipa tehtyä tyhmät päätökset ja sitten korjata ne pikavauhtia.

Elinkeinoministeri Lintilällä on varmasti tahtoa hoitaa tämä asia, mutta mahtavatko hänen hallituskumppaninsa niin vain luopua ideologisista vaatimuksistaan?

Toivoa sopii, että järki voittaa. Luottaa siihen ei valitettavasti voi.

Paula Risikko

Kokoomuksen kansanedustaja Seinäjoelta

(Julkaistu: Ilkka-Pohjalainen 11.4.2021)

Scroll