Hallituksen hylättävä jatkuvan oppimisen erillisviraston perustaminen

Tiedotteet

Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja ja kokoomuksen kansanedustaja Paula Risikko esittää, että hallitus hylkää suunnitelmansa uuden jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen perustamisesta. Risikko on ollut kokoomuksen edustaja jatkuvan oppimisen parlamentaarisessa seurantaryhmässä.

”Jatkuvan oppimisen uudistaminen on tärkeää, jotta omaa osaamistaan voi päivittää läpi elämän. Ensiksi on kuitenkin päätettävä, mitä tarvitsemme lisää ja kenelle palveluita tulee kohdistaa. Vasta tämän jälkeen voidaan miettiä, miten se organisoidaan. Jatkuvaa oppimista on edistettävä tarvelähtöisesti – ei uutta hallintoa luomalla”, Risikko aloittaa.

Lainsäädännön arviointineuvosto antoi eilen lausuntonsa hallituksen esitysluonnoksesta jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta. Arviointineuvosto totesi lausunnossaan, että esitysluonnoksesta jää epäselväksi, mitä konkreettista lisäarvoa palvelukeskus toisi.

”Uuden hallinnon ja byrokratian sijaan painopiste on siirrettävä konkreettisiin toimenpiteisiin, joilla jokaisen mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen pystytään parhaalla tavalla tukemaan ja siten edistämään työllisyyttä. Emme lähde tyhjästä, vaan paljon on jo jatkuvan oppimisen edistämiseksi vuosien varrella tehty. Pyörää ei kannata keksiä uudestaan”, jatkaa Risikko.

Palvelukeskus keräsi myös lausuntokierroksella murskakritiikkiä. Uuden viraston ei ole nähty saavutettavan sille asetettuja tavoitteita. Esimerkiksi valtiovarainministeriö totesi lausunnossaan, että palvelukeskus tulisi olemaan resursseiltaan erittäin pieni, ja sen varsinainen oma toimi- ja päätösvalta rajoittuisi lähinnä rahan myöntämiseen eri toimijoille ja hankinnoista päättämiseen.

”Päällekkäisiä toimintoja tai rakenteita ei tule rakentaa, eikä jatkuvan oppimisen koordinaatio opetus- ja kulttuuriministeriön sisällä tai ministeriöiden kesken tarvitse uutta erillisvirastoa. Ensin on päätettävä toiminta, vasta sitten rakenne ja organisointi”, päättää Risikko.

Scroll