Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Risikko vaatii puoliväliriihestä rahaa korkeakoulujen pääomittamiseen

Tiedotteet

Kokoomuksen kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikko vaatii hallitukselta panostuksia korkeakoulutukseen. Hallitus kokoontuu tällä viikolla puoliväliriiheen. Kokoomus pääomittaisi ammattikorkeakouluja ja yliopistoja miljardilla. Tämä vahvistaisi suomalaista osaamista pitkälle tulevaisuuteen.

”Korkeakouluille on turvattava vakaat olosuhteet. Kokoomus on jo aiemmin esittänyt korkeakoulujen miljardiluokan pääomittamista. Tämä olisi hallitukselta todellinen tulevaisuusteko”, toteaa Risikko.

Kokoomus on sitoutunut tekemään suunnitelmallisesti töitä myös tutkimus, kehitys- ja innovaatiorahoituksen nostamiseksi 4%:iin bruttokansantuotteesta. Lisäksi on luotava uusia osaamiskeskittymiä myös yksityisten TKI-investointien kasvattamiseksi.

”Korkeakoulujen pääomittamisella vahvistetaan korkeakoulujen omaa rahoitusta. Hyvin hoidettuna, pääomasta saadut tuotot vapautuvat korkeakoulujen itsensä päätettäviin kohteisiin. Pääomittaminen vahvistaa korkeakoulujen autonomiaa ja tukee korkeakoulujen omia uusia tutkimuksellisia avauksia”, Risikko jatkaa.

Kokoomus on sitoutunut edistämään korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiossa asetettua tavoitetta suomalaisten koulutustason nostosta. Tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä jokainen nuori suorittaa vähintään toisen asteen tutkinnon ja puolet myös korkeakoulututkinnon. Tavoitteeseen on mahdollista päästä vain vahvistamalla perustaitoja, yksilöllistä ohjausta ja tukea läpi koulutien sekä sujuvoittamalla pääsyä korkeakouluopintoihin.

”Tarvitaan myös aloituspaikkoja, joille on osoitettu riittävä rahoitus. Yliopistoille ja ammattikorkeakouluille on varmistettava riittävä, pitkäjänteinen perusrahoitus”, päättää Risikko.

Scroll