Perustuslakivaliokunnan esiin nostamien ongelmien lisäksi Sote-lakipaketti on täynnä valuvikoja

Tiedotteet

Vaikka ylitsepääsemättömiä perustuslaillisia ongelmia ei noussut esille PeV-lausunnossa, niin kokoomuksen Mia Laihon, Sari Sarkomaan, Anna-Kaisa Ikosen ja Paula Risikon mukaan siitä kuitenkin tuli iso korjauslista. Korjaustyö ei muuta sitä tosiasiaa, että esitys, jonka piti parantaa, on vahingollinen koko Suomelle. Edustajien mukaan hallituksen sote-lakipaketissa on useita mittavia ongelmia ja valuvikoja, jotka ovat välttämätöntä korjata. Maakuntasote vaarantaa palvelut, kiihdyttää kustannusten kasvua, eikä se ratkaise niitä hoitoon pääsyn ja kustannusten hillinnän ongelmia, mitä uudistuksella on tavoiteltu.

”Lakipaketissa on useita ongelmia, jotka vaativat ehdottomasti korjausta. Perustusvaliokunnan puheenjohtaja Rinne antoi tiedotustilaisuudessa ymmärtää, että muutokset voidaan korjata sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, mutta voiko eduskunta tehdä näin mittavia korjauksia, joita tämä massiivinen maakuntasote-esitys pitää sisällään. Tämä vaatii välttämättä hallitukselta täydentävän lakiesityksen”, edustajat vaativat.

Edustajien mukaan, huolimatta siitä, että perustuslakivaliokunta tyytyi vain korostamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden toteutumisen ja rahoituksen riittävyyden osalta seurantaa, on rahoituksessa jo lähtökohtaisesti todettavissa valtavia puutteita. Erityisesti suurten kaupunkien osalta rahoituksen uudelleen järjestely tarkoittaa, että kaupungeista tehdään valtionosuus riippuvaisia, niiden investointikyky heikkenee dramaattisesti ja velkaisuus kasvaa. Rahoituksen vähentyessä nykytasosta tämä tulee johtamaan väistämättä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ja opetuksen leikkauksiin.

”Suomen kuudesta isoimmasta kaupungista tulee sote-uudistukseen liittyvän rahoituksen uudelleen järjestelyn takia valtioriippuvaisia ja kriisikuntia. Miksi hallitus haluaa leikata melkein kahden miljoonan kaupunkilaisen palveluita ja ajaa isot kaupungit ahdinkoon?”, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sarkomaa huomauttaa.

Edustajat pitävät merkittävänä ongelmana myös, ettei lakiesityksessä ole huomioitu yliopistosairaaloiden asemaa ja rahoitusta sekä nykyisiä toimivia järjestelyjä.

”Hallitus turmelee sote-uudistuksessa yliopistotasoisen sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimuksen, erikoissairaanhoidon tulevaisuuden sekä sivuuttaa täysin yliopistollisten sairaaloiden kritiikin ja hädän”, sanoo sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Laiho.

”Perustuslakivaliokunnan lausunto paljasti sen, että hallitus on tehnyt ideologisia valintoja, jotka eivät ole olleet perustuslain kannalta välttämättömiä. Esimerkiksi virkalääkärivaatimus, riittävän oman tuotannon vaade ja se, että julkisyhtiöt, kuten Coxa ja Sydänsairaala, on hallituksen esityksessä luokiteltu ulkoisiksi palveluntuottajiksi, ovat olleet tällaisia valintoja. Onneksi uuden lausunnon valossa korjaukset voidaan tehdä, mutta se ei hoidu valiokunnassa vaan se vaatii täydentävää esitystä eli ministeriön valmistelua. Tämä taas uhkaisi uudistuksen tiukkaa aikataulua. Se on vähintä, mitä tulisi tehdä, mutta onko hallitus valmis ottamaan aikalisän? On pöyristyttävää, jos hallitus ei niin tekisi”, puolueen varapuheenjohtaja Ikonen sanoo.

”Maakuntauudistus keskittää sekä palvelut että vallan. Pienten kuntien vaikutusmahdollisuudet kuntalaisten palveluihin heikkenevät dramaattisesti. Tämä tulee tarkoittamaan lähipalveluiden näivettymistä ja hoitojonojen kasvua.” entinen sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko sanoo.

”Suomen ollessa keskellä globaalia pandemiaa, pitäisi viimeistään herätä siihen, ettei ole mitään järkeä laittaa rahaa mittavaan hallintouudistukseen, kun ihmiset tarvitsevat kipeästi hoitoa ja palveluita. Ei pitäisi rikkoa toimivia rakenteita, vaan lähteä korjaamaan sitä mikä on rikki”, edustajat päättävät.

Lisätiedot:

Mia Laiho, puh. 050 433 64 61

Sari Sarkomaa, puh. 050 511 3033

Anna-Kaisa Ikonen, puh. 09 432 3062

Scroll