Pelkkä tekohengitys ei kulttuurialan ahdingossa auta

Tiedotteet

Kokoomuksen kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikko vaatii hallitukselta konkreettisia toimenpiteitä kulttuuri- ja tapahtuma-alan ahdinkoon. Risikko korostaa, että kulttuuri- ja tapahtuma-alan osalta monet ongelmat liittyvät rajoitustoimenpiteisiin. Alalla rajoitukset on koettu epäoikeudenmukaisiksi ja sekaviksi. Risikko osallistuu tänään Mitta on täynnä -mielenilmauksen yhteydessä järjestettävään paneelikeskusteluun.

”Alaa on voitava avata terveysturvallisesti. Tämä edellyttää alueellista räätälöintiä rajoitustoimenpiteiden osalta. On otettava myös kaikki keinot käyttöön, millä alan avaaminen olisi mahdollista. Hallituksen on viipymättä valmisteltava pikatestauksen ja koronatodistuksen käyttöönotto”, jatkaa Risikko.

Epäoikeudenmukaisia ovat olleet myös kulttuurialan koronatuet. Tuet eivät kohdennu oikein, eivätkä ne ole tulleet jakoon ajoissa.

”Kulttuurialan toimijat ovat todenneet, että alan koronatuet eivät kohdennu oikein. Myös sivistysvaliokunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että koronatukien jaon on oltava oikeudenmukaista. Kyse on väliaikaisesta kriisituesta, jonka on perustuttava tulonmenetyksiin”, Risikko sanoo.

Korona-aika on nostanut esille myös muita epäkohtia. Luovien alojen tekijöiden tulot koostuvat monista eri lähteistä. Tämä aiheuttaa ongelmia erityisesti sosiaaliturvan osalta, ja alan tekijät ovat usein väliinputoajia.

”Hallituksessa ei ymmärretä luovien alojen toimijoiden ansaintalogiikkaa. Esimerkiksi tekijänoikeuskorvaukset eivät kerrytä työttömyysturvaa, mutta ne kuitenkin leikkaavat työttömyyskorvausta samalla tavalla kuin työttömyysaikana ansaittu palkka. Tämä epäkohta on korjattavissa valtioneuvoston asetusta muuttamalla. Luovien alojen tekijöiden osalta sosiaaliturva edellyttää uudistusta etukenossa, jo ennen valmisteilla olevaa sosiaaliturvan kokonaisuudistusta. Sivistysvaliokunta on myös kiinnittänyt myös tähän asiaan huomiota, mutta tämä ei ole johtanut lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin”, Risikko toteaa.

Katseet on käännettävä koronan jälkeiseen aikaan.

”Esitän, että hallitus alkaa viipymättä valmistella parlamentaarisesti kulttuurin elvytysohjelmaa, jossa huomioidaan myös kansainväliset ja viennin mahdollisuudet. Jälleenrakennustyö on saatava viipymättä käyntiin. Kulttuurikaan ei saa kuolla koronaan”, päättää Risikko.

Scroll