Oppivelvollisuuslaki asettaa lapset ja nuoret eriarvoiseen asemaan

Tiedotteet

Kokoomuksen kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikko on huolissaan hallituksen oppivelvollisuusiän pidentämisen vaikutuksista alle 18-vuotiaisiin nuoriin, jotka kuitenkaan eivät ole uuden oppivelvollisuuslainsäädännön piirissä.

”Perusoikeuksien näkökulmasta on ongelmallista, että uudistuksen siirtymävaiheessa osa opiskelijoista on oikeutettuja maksuttomaan koulutukseen, osa ei. Tämä asettaa lapset ja nuoret eriarvoiseen asemaan. Näin ei voi olla. On hallituksen vastuulla, että koko maassa turvataan perusoikeuksien toteutuminen yhdenvertaisin toimintatavoin”, toteaa Risikko.

Oppivelvollisuuslain mukaan maksuttomaan toisen asteen koulutukseen eivät ole oikeutettuja esimerkiksi tänä lukuvuonna niin sanotulla kymppiluokalla olleet oppilaat. He eivät ole oikeutettuja maksuttomiin oppimateriaaleihin ja – koulukuljetuksiin, vaikka siirtyisivät toiselle asteelle ensi syksynä ja ovat alle 18 -vuotiaita.

Risikko muistuttaa, että lisäksi ensi syksynä samassa lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa on kaksi muuta vuosikurssia, joiden opiskelijat eivät ole oikeutettuja maksuttomaan koulutukseen, vaikka he opiskelisivat samoja kursseja kuin ensimmäisellä vuosikurssilla olevat, joille oppimateriaalit ja matkat ovat maksuttomia.

”Hallituksen tuotava viipymättä korjausehdotuksensa ja varmistettava, että opiskelijat eivät ole perusoikeuksiensa näkökulmasta epätasa-arvoisessa asemassa keskenään”, jatkaa Risikko.

Oppivelvollisuuslainsäädäntöä käsiteltäessä kokoomus ja monet muut tahot nostivat esille useita huolia uudistukseen liittyen. 

”Hallituksen on korjattava oppivelvollisuuslainsäädäntö, ja samalla varmistettava rahoituksen riittävyys kunnille ja koulutuksen järjestäjille. Lakihan tulee jo nykymuodossaan tuottamaan kuntien taloudelle suuria ongelmia”, patistaa Risikko.

Scroll