Johtavien virkamiesten hätähuutoa ei voi ohittaa

Kirjoitukset

Ensi vuoden tammikuun 23. päivänä valitaan hyvinvointialueiden valtuutetut ja hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alussa. Maahamme perustetaan 21 hyvinvointialuetta, joille siirtyy järjestettäväksi sosiaali- ja terveyshuollon sekä pelastustoimen tehtäviä yli 200 kuntaorganisaatiolta.

Etelä-Pohjanmaalle on perustettu väliaikainen valmisteluelin (VATE), jonka tehtävänä on valmistella maaliskuussa aloittavalle aluevaltuustolle esitys Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen organisoinnista.

VATEn toiminta on jakautunut 10 jaostolle, jotka hiovat yksityiskohtia mm. sotekeskusten sijoittamisesta ja niissä tarjottavista palveluista, yhteistyöstä yksityisen sektorin ja järjestöjen kanssa sekä kunnilta siirtyvistä kiinteistöistä ja henkilöstöstä.

Ei mikään helppo tehtävä, sillä EP:n hyvinvointialueesta tulee lähes 9000 ihmisen organisaatio. Sovittavien asioiden ja erilaisten siirtosopimusten määrä on valtava.

Oman vaikeuskertoimen työlle tuo se, että kyse on vasta hallinnosta ja organisoinnista. Taustalla olevat lait eivät tuo yhtään lisähenkilöä palveluihin, ja rahastakin tulee laskelmien mukaan olemaan aikamoinen pula. Henkilöstön ja rahoituksen riittävyys ovatkin tulevien hyvinvointialueiden ”kriittiset pisteet”. Niiden varassa on uudistuksen onnistuminen.

Työ- ja elinkeinoministeriön maaliskuussa julkaiseman ammattibarometrin mukaan esimerkiksi sairaan- ja terveydenhoitajien pula on oleellisesti pahentunut. Heistä on pulaa koko maassa.

Kunta-alalla eläköityy seuraavan kymmenen vuoden aikana neljäsosa nykyisistä sairaanhoitajista ja kolmasosa lähihoitajista. Valtiovarainministeriö on arvioinut, että seuraavan 15 vuoden aikana sote-alalle tarvitaan kaikkiaan peräti 200 000 uutta työntekijää.

Kuntaliiton kääntyneiden palveluiden johdon verkosto, johon kuuluu 26 asiantuntijaa eri puolelta Suomea, julkisti jo oman hätähuutonsa kannanotossaan (Kuntaliitto 28.9). Heidän mukaansa ikääntyneen väestön palvelujen järjestäminen ja toteuttaminen on ajautumassa kansalliseen kriisiin. He peräänkuuluttavat ”lisää osaajia ikääntyneiden palveluihin, ei kädettömäksi tekeviä lakeja.”

Vanhuspalvelujen johtavien virkamiesten hätähuutoa ei voi ohittaa myöskään meillä Etelä-Pohjanmaalla. Muuten hyvinvointialueista tulee pahoinvointialueita.

Paula Risikko

E-P:n sairaanhoitopiirin valtuuston pj

(Julkaistu: Epari-lehti 13.10.2021)

Scroll