Tekijänoikeuslakiluonnos on kaukana valmiista

Tiedotteet

Kokoomuksen kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikko vaatii, että hallitus korjaa tekijänoikeuslakiin liittyvät valuviat ennen kuin esitys annetaan eduskunnalle. Tekijänoikeuslain muutokset perustuvat ennen kaikkea tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla annetun direktiivin implementointiin (DSM-direktiivi). Esitysluonnokseen on lisäksi tuotu kansallisista säädöstarpeista johtuvia muutoksia, joita ei kuitenkaan ole käsitelty yhdessä alan toimijoiden kanssa, eikä yhteensovitettu kokonaisuuteen.

”Saan jatkuvasti huolestuneita yhteydenottoja siitä, että tekijänoikeuslain valmistelussa ei ole otettu toimijoiden näkemyksiä riittävästi huomioon. Pidän myös vakavana sitä, että lausuntopalautteissa on korostettu, ettei ehdotus ole direktiivin hengen mukainen. DSM-direktiivin implementointiin liittyvät ongelmat on korjattava ja huomioitava lausuntopalaute, ja kansalliset lainsäädäntömuutostarpeet on valmisteltava erikseen”, aloittaa Risikko.

Hallituksen esityksen luonnoksesta järjestetty lausuntokierros päättyi lokakuun lopussa. Lausunnon lakiehdotuksesta antoi yli 200 tahoa.

”Useissa lausunnoissa vaaditaan lakiehdotuksen valmistelemista perusteellisesti uudelleen. On tärkeää, että opetus- ja kulttuuriministeriö käy nyt huolellisesti saadun lausuntopalautteen läpi ja tekee tarvittavat toimenpiteet. Sananvapaus ja omaisuudensuoja ovat molemmat tärkeitä perusoikeuksia. On kuitenkin varmistettava, että sananvapauden korostamisella ei vaarannata tekijänoikeuksien haltijoiden oikeuksia eikä toimeentuloa”, Risikko toteaa.

Risikko on huolissaan, mikäli hallitus tuo valtavasti muutostarpeita vaativan esityksen eduskuntaan.

”Eduskunnalla ei ole mahdollisuuksia lainsäädännön laajaan uudelleenvalmisteluun, vaan tämä työ kuuluu ministeriöille”, päättää Risikko.

Scroll