Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Risikko: Koulujen juhlia voidaan jatkossakin järjestää kirkkosalissa

Tiedotteet

Kokoomuksen kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikko on tyytyväinen perustuslakivaliokunnan tämän päivän kantaan koskien kirkkotilan tai muun uskonnollisen tilan käyttöä koulujen juhlia järjestettäessä. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies totesi ratkaisussaan (EOAK/2186/2018) joulujuhlien järjestämisen kirkkosaleissa ongelmalliseksi. Perustuslakivaliokunta käsitteli asiaa ottaessaan kantaa oikeusasiamiehen kertomukseen vuodelta 2019 (PeVM 16/2021 vp).

”Perustuslakivaliokunnan kanta selkiyttää oikeustilaa. Oppilaiden yhdenvertaisuutta ja uskonnonvapautta ei loukkaa tulkinnan mukaan itsessään se, että koulun juhlatilaisuus järjestetään esimerkiksi kirkkosalissa. Olen huojentunut, että aiemmat perinteet ja toimintatavat voivat jatkua”, Risikko aloittaa.

Apulaisoikeusasiamies arvioi 2018 antamassaan ratkaisussaan oppilaiden yhdenvertaisuuden, uskonnonvapauden sekä julkiselta vallalta uskontojen ja vakaumusten suhteen edellytettävän neutraaliuden ja tasapuolisuuden näkökulmasta lähtökohtaisesti ongelmalliseksi koulun lukukauden päättäjäisjuhlan järjestämisen kirkkosalissa.

”On hyvä, että perustuslakivaliokunta tulkitsee tilannetta nyt siten, että mikäli juhla itsessään ei ole tunnustuksellinen, voidaan se järjestää myös kirkkosalissa. Tällä on valtava käytännön merkitys”, toteaa Risikko.

Sivistysvaliokunnan totesi lausunnossaan (SiVL 2/2021 vp), että apulaisoikeusasiamiehen kanta vuodelta 2018 jätti avoimeksi kysymyksen siitä, tekeekö kirkkotila automaattisesti koulun juhlasta uskonnollisen, ellei juhlan ohjelma ole sisällöltään uskonnollinen.

”Opetushallituksen on annettava perustuslakivaliokunnan kannanoton pohjalta uudet ohjeistukset koulutuksen järjestäjille. On tärkeää, että tämä linjaus etenee myös koulutuskentän tietoisuuteen”, Risikko päättää.

Scroll