Ostovoimaa on nopeasti vahvistettava

Kirjoitukset

Suomalaisten elämisen kustannukset ovat nousseet ja kotitalouksien ostovoima on heikentynyt.

Huolestuneita viestejä taloudellisesta pärjäämisestä tulee joka suunnasta: lapsiperheiltä, yksin asuvilta, eläkeläisiltä, työssäkäyviltä ja yrityksiltä. Huoli tulevaisuudesta on laaja, todellinen ja ahdistava.

Asumisen, sähkön, työssäkäynnin ja myös ruoan nousseet kustannukset huolestuttavat. Samaan aikaan kuitenkin ruoan alkutuottajien taloudellinen ahdinko on syventynyt erittäin huolestuttavasti.

Voimakkain hintojen kasvuvauhti on ollut energiakustannuksissa, mikä on näkynyt erityisesti sähkölaskuissa ja polttoaineiden hinnoissa.

Energiahintojen voimakas nousu näyttäytyykin nyt Suomessa erittäin irvokkaana, koska samaan aikaan aloitettiin täysin toimintakykyisten turvetuotantoon käytettyjen koneiden romuttaminen.

Hallituksen päätöksellä varsinkin pohjalaismaakunnissa laajasti käytössä ollut edullinen, työllistävä ja teknisesti hyvin tarpeellinen energiaturve pelattiin ulos käytössä olevasta energialähteiden valikoimasta.

Kallis energia kiusaa eniten pieni- ja keskituloisia. Hintojen nousu onkin ajanut useita kotitalouksia ja pk-yrityksiä taloudelliseen ahdinkoon. Negatiivisen lisämausteen ihmisten ja yritysten taloudelliseen ahdinkoon on tietysti tuonut myös koronaepidemia.   

Tarve kotitalouksien ostovoiman vahvistamiseen ja yritysten taloudellisen pärjäämisen parantamiselle on nyt kova. Nyt tarvitaan sekä väliaikaisia, nopeasti toteutettavia keinoja hintapiikkien tasoittamiseksi, mutta myös pitkäjänteisiä talouskasvua ja työllisyyttä vauhdittavia toimia.

Kokonaisveroasteen ja erityisesti työn verotuksen keventäminen kaikille tuloluokille parantaisivat suoraan suomalaisten ostovoimaa. Verotuksen keventäminen on ollut Kokoomuksen pitkäaikainen tavoite.

Kokoomus esittää muitakin kustannustehokkaita ratkaisuja esille nousseisiin ongelmiin. Esitämme muun muassa työmatkavähennysten laajentamista ja korottamista. Työmatkavähennystä ei ole korotettu kymmeneen vuoteen, vaikka työmatkaliikkumisen kustannukset ovat nousseet.

Sen sijaan kilometrikorvauksia on nostettu, mikä aiheuttaa työnantajille lisää kustannuksia.

Esitämme myös sähkönsiirtohintojen edelleen alentamista ja sähköveron alentamista talvikuukausiksi.

Niin ikään esitämme ammattidieselin käyttöönottoa. Ammattidiesel-järjestelmän idea on, että kuorma- ja linja-autoliikenteessä käytettävää dieseliä verotettaisiin muita kevyemmin. Tämä alentaisi liikenneyritysten kustannuksia ja vahvistaisi kilpailukykyä.

Maantieteellisesti laajassa maassa jokaisen tuotteen hinnasta osa aiheutuu kuljetuskustannuksista, eli niiden alentaminen vähentäisi myös tuotteiden ja palvelujen hintapainetta.

On myös muistettava, että taloutemme tärkeä kivijalka on vientiteollisuus, jonka kilpailukyvyn keskeinen edellytys on kohtuulliset kuljetuskustannukset.

(Julkaistu: Ilkka-Pohjalainen 13.2.2022)

Scroll