Ihmisten keskellä evästyksiä kuulemassa

Kirjoitukset

Aluevaalien tulos selviää viikon päästä. Kyseessä ovat tärkeät vaalit. Niissä päätetään hoidon, hoivan, sosiaalipalvelujen sekä pelastuspalvelujen saatavuudesta ja tasosta. Kysymys on myös suuresta rahamäärästä eli meidän veroeurojemme käytöstä.

Olen kiertänyt keskustelemassa ihmisten kanssa tulevista hyvinvointialueista sekä niille siirtyvistä sote- ja pelastuspalveluista. 

Väkeä murehduttaa erityisesti 1) säilyvätkö peruspalvelut lähellä, 2) tuleeko palvelujen saatavuuteen parannuksia, 3) miten käy erikoissairaanhoidon, 4) riittävätkö rahat sekä soteen että pelastuspalveluihin ja 5) mistä saadaan henkilöstöä, sillä ammattilaisten tarve tulee lisääntymään.

Peruspalvelujen saatavuus on ilman muuta turvattava, ja mahdollisimman läheltä. Hallintoa voidaan keskittää, mutta peruspalvelut pitää hajauttaa sinne, missä ihmiset asuvat. 

Palvelujen saatavuuteen on tultava parannuksia, sitähän varten koko uudistus tehdään. Jonoissa sairaudet ja muut ongelmat pahenevat. Palvelujen saatavuuden varmistamiseksi tarvitaan yhteistyötä myös yksityisten palvelutuottajien sekä järjestöjen kanssa. Ei palveluja muuten saada lisättyä. 

Tällä hetkellä on suuri tarve muun muassa nopeasti saatavista mielenterveyspalveluista, nuorten palveluista, ikäihmisten palveluista (kotihoito, palveluasuminen, ympärivuorokautinen hoiva), perheiden kotipalveluista, vammaisten palveluista sekä hammashoidosta. 

Erikoissairaanhoidon palvelut on varmistettava jokaisella alueella. Esimerkiksi Seinäjoen ja Vaasan keskussairaaloiden pitää pysyä laajan päivystyksen sairaaloina.

Rahoituksen suhteen tulee tiukkaa. Rahaa ei ole varattu riittävästi palkkojen harmonisointiin eli yhtenäistämiseen tai esimerkiksi omaishoidon tuen yhtenäistämiseen, eikä myöskään sähköisten tietojärjestelmien yhteensovittamiseen. 

Hyvinvointialueiden kokonaisrahoitus vaatiikin jo lähitulevaisuudessa korjausta. Rahoituksen laskentamalli ottaa toisilta alueilta ja antaa toisille. Kukaan ei vielä tiedä paljonko kukin alue saa euroja vuonna 2023. 


Maakuntaverolle on kuitenkin sanottava selkeästi EI, vaikka hallitus sitä tällä hetkellä valmisteleekin. 

Pelastustoimen asema ja rahoitus on varmistettava hyvinvointialueen sisällä, vaikka sen valtionrahoitusta ei olekaan korvamerkitty.  

Henkilöstö ja sen saatavuus on alueiden todellinen kriittinen piste. Henkilöstön pito- ja vetovoimassa ei voida epäonnistua. Yksi keino on työn vaativuutta vastaava palkkaus. Myös työhyvinvointia edistävillä työolosuhteilla ja johtamisella on merkitystä. Urakehitystä on tuettava mm. koulutuksella.

Kiertue ja keskustelut jatkuvat. Kaikki tilaisuudet pidetään ulkona ja maskit ovat suojana, joten terveysturvallisesti on yhdessä muiden kanssa edetty.

Pakkasmittarin lukemat ovat vaihdelleet 20 pakkasasteesta plus 5 asteeseen. Välillä on satanut lunta, välillä vettä. Kunnon kengät ja kintaat ovat olleet tarpeen. Samoin sauna. Siellä on sulateltu sekä varpaita että saatuja evästyksiä. 

Paula Risikko 

(Julkaistu: Ilkka-Pohjalainen 16.1.2022)

Scroll